flamme taktekking

Åpen flamme ved taktekking er tillatt

MATAKI® (Nordic Waterproofing AS) har, sammen med andre produsenter av asfalt baserte takbelegg, hatt et oppklaringsmøte med Finans Norge, spesielt med bakgrunn i tekstutformingen av den reviderte forskriften for varme arbeider på tak.
Fagdirektør Hildegunn Bjerke i Finans Norge bekrefter i møtet og senere i forskjellige medier at det IKKE er et generelt forbud mot bruk av åpen flamme så lenge man følger sikkerhetsforskriften! Finans Norge er forsikringsbransjens organisasjon som blant annet utformer sikkerhetsforskrifter som ligger til grunn for forsikringsvilkår for mange forsikringsselskaper.

Det har dessverre oppstått mange misforståelser rundt temaet varme arbeider i forbindelse med taktekking (dette gjelder alle typer av arbeid så lenge man benytter en varmekilde som kan starte en brann), men vi håper at bekreftelsen fra Finans Norge om hva som faktisk gjelder og de mange oppklaringsartiklene i fagpressen vil øke forståelsen og dempe forvirringen.

Vi som produsent har sikkerhet i høysete, og ser alle former for skader og ulykker i forbindelse med montering av våre produkter som meget uheldig. Av den grunn er det viktig at alle som jobber med taktekking forstår alle sider av forsikringsbransjens vilkår godt og tar nødvendig ansvar for at vi ikke opplever ulykker/skader i forbindelse med takarbeider.

Spørsmål kan rettes til vårt MATAKI® Team:

Petter Grøtvedt: 907 75 967 / Atle Remme: 952 24 861 / Kim-Robin Auby: 907 76 655

Se også følgende lenke:
Tillatt med bruk av åpen flamme (http://www.fgsikring.no/no/Nytt-fra-FG/2015/tillatt-med-bruk-av-apen-flamme)
logo white
Nordic Waterproofing AS
Vangsveien 10, Bygg A, 1814 Askim
Telefon: +47 69 83 34 40
Fax: +47 69 83 34 41
E-post: post@nordicwaterproofing.com
© Copyright Mataki 2015.
Levert av Leonberg
Kontakt oss
Nordic Waterproofing AS - Vangsveien 10, Bygg A, 1814 Askim  - Telefon: +47 69 83 34 40 - Fax: +47 69 83 34 41 - E-post: post@nordicwaterproofing.com

Powered by leonberginteraktiv.no