MATAKI® UnoTech® FR LESSNOX

Med Mataki UnoTech® FR LESSNOX reduserer du mengden av NOx-partikler i luften. Det gir en renere luft – for både deg og meg! Utslippet av NOx-partikler fra personbiler, tyngre transport biler og industrien er stadig økende. Disse partiklene forurenser luften og er skadelige for miljøet.
Derfor bør det gjøres noe aktivt for å bryte ned partiklene før de skaper problemer for vår helse. Det er her LESSNOX-membranet kommer in som løsningen på problemet! Skifer strøet er belagt med titandioxid som bryter ned NOx-partiklene mye raskere. Det er til gagn for miljøet og for oss alla!
Last ned tilhørende dokumenter:
UnoTech FR
Unotech Nordic
Elastofol Supreme
2-lags tekking
logo white
Nordic Waterproofing AS
Vangsveien 10, Bygg A, 1814 Askim
Telefon: +47 69 83 34 40
Fax: +47 69 83 34 41
E-post: post@nordicwaterproofing.com
© Copyright Mataki 2015.
Levert av Leonberg
Kontakt oss
Nordic Waterproofing AS - Vangsveien 10, Bygg A, 1814 Askim  - Telefon: +47 69 83 34 40 - Fax: +47 69 83 34 41 - E-post: post@nordicwaterproofing.com

Powered by leonberginteraktiv.no