mataki_payoff_2
staende_liggende_panel
Musebånd
Halotex W25 Vindsperre
Halotex Xtreme Vindsperre
Stender
Vi anbefaler at du bruker:
PB 111955 Xtreme ny
Mataki Halotex Xtreme Vindsperre
Motstand slagregn: Best
Rivestyrke: Best
Sd-verdi: 0,15
PB 113422 W25 vindsperre ny
Mataki Halotex W25 Vindsperre
Motstand slagregn: Bra
Rivestyrke: Bra
Sd-verdi: 0,03
Tilbehør:
W25 vindsperre rims
Mataki Halotex W25 vindsperre rims
Mansjett 1
Mataki Halotex Mansjett
740033 ny merking
Mataki Halotex Master Tape
111960_Halotex xtreme rims
Mataki Halotex Xtreme Vindsperre rims

Prosjekteringsløsninger


Byggteknisk forskrift setter krav til at valgte løsninger i norske bygg er testet og godkjent. Les mer her

Informasjonsvideoer

Instruksjonsvideoer