mataki_payoff_2

Prosjekteringsløsninger

Byggteknisk forskrift setter krav til at valgte løsninger i norske bygg er testet og godkjent.
Man er altså lovpålagt å velge dokumenterte løsninger. Løsninger som er viktige for byggets tekniske kvalitet bør alltid prosjekteres og dokumenteres før prosjektets oppstart.
 
Prosjekteringsløsningene fra Mataki er laget for å gjøre det enkelt å dokumentere valgt løsning. Vi i Mataki har valgt å utarbeide dokumentasjon på kvalitetsløsninger, forankret i preaksepterte løsninger i Byggforsk og utført med Mataki sine produkter. Velger man disse løsningene kan man være trygg på at leveransen blir i tråd med gjeldende forskrifter og at det er enkelt og dokumentere. Det er simpelthen bare å kopiere løsningen over i prosjektets dokumentasjon.

001- Vindtetting

001-001 Gjennomføring og tetting rundt pipe

001-002 Innvendig tetting av vindu i bindingsverk

001-003 Runde gjennomføringer i vegg og tak

001-004 Luftespalte ved liggende kledning

001-005 Vindtetting under inntrukket vindu

001-006 Dimensjonering luftespalte tegl forblending

001-007 Tetting overgang mur vegg

001-008 Tetting støpt plate vegg innvendig

002- Undertak

002-001 Undertak ved tekking med bord

002-002 Undertak ved tekking med ufalset tegl

002-003 Undertak ved tekking med skifer

003- Forenklet undertak

003-001 Kombinert undertak og vindsperre ved tekking av falset takstein

003-002 Kombinert undertak og vindsperre ved tekking av stålpanner

003-003 Detaljløsning ved bruk av forenklet undertak

003-004 Kombinert undertak og vindsperre ved tekking av skifer

003-005 Avslutning undertak over yttervegg

003-006 Avslutning undertak rundt gesims

004- Takrenner

004-001 Takrenner monteringshøyde og fall

004-002 Takrenner dimensjonering

007-Dampsperre

007-001 Dampsperre badstu

007-002 Inntrukket dampsperre

Aktuelt
Aktuelt
Mataki-032
05.11.2021 08:49
Bruk mindre tid på tørking av nybygget
Bruk mindre tid på tørking av nybygget
Mataki-116
15.09.2021 08:49
Slipp fuktskader i høst
Slipp fuktskader i høst
AdobeStock_58745790
05.08.2021 08:49
Få orden på dokumentasjonen!
Få orden på dokumentasjonen!
Mataki-098
05.07.2021 08:35
Kunnskap gir færre byggskader
Kunnskap gir færre byggskader