mataki_payoff_2

Prosjekteringsløsninger

Det er strenge krav til utførelsen og dokumentasjon av detaljer i et bygg. Her har vi samlet noen videoer som sikrer korrekt gjennomføring og god dokumentasjon.

 

001- Vindtetting

 
001-001 Gjennomføring og tetting rundt pipe
001-002 Innvendig tetting av vindu i bindingsverk
001-003 Runde gjennomføringer i vegg og tak
001-004 Luftespalte ved liggende kledning
001-005 Vindtetting under inntrukket vindu
001-007 Tetting overgang mur vegg
001-008 Tetting støpt plate vegg innvendig

 

002- Undertak

 
002-001 Undertak ved tekking med bord
002-002 Undertak ved tekking med ufalset tegl
002-003 Undertak ved tekking med skifer

 

003- Forenklet undertak

 
003-001 Kombinert undertak og vindsperre ved tekking av falset takstein
003-002 Kombinert undertak og vindsperre ved tekking av stålpanner
003-005 Avslutning undertak over yttervegg
003-006 Avslutning undertak rundt gesims