mataki_payoff_2

Rehabilitering

Se våre informative videoer om mange forskjellige temaer innenfor rehabilitering.
Ulike tetteløsninger på gamle hus
Fuktmekanikk gamle hus
Regelverk rundt rehabilitering
Velg riktig underlagsbelegg
Haloten 380 easyfix underlagsbelegg
Haloten T1 underlagsbelegg
Haloten Takfotremse
Haloten Møneremse
Tetting rundt vindu
Tetting av bunnsvill
Tetting rundt pipe med underlagsbelegg
Tetting rundt pipe med Mataki Rubber Steel
Tetting av hjørner
Mataki Selvbygger og montering av takhatt
Overgang vegg gesims
Montering av mønepanner
Etterisolering og vindsperre
Etterisolering og dampsperre
Musetetting
Dampsperre på hytter
Glemte skatter i gamle vegger