mataki_payoff_2

Generelt om prosjektering

Flate tak kan bygges på flere måter. Den mest vanlige er det som defineres som et varmt kompakt tak hvor alle lagene er lagt direkte på hverandre.
MATAKI® har produkter tilpasset alle typer tak- og dekkekonstruksjoner. Informasjon om produktenes oppbygning, egenskaper og bruksområder finnes under egen fane: Produkter og løsninger. Byggeforskriftene krever at tak skal være tette. Det er opp til dem som bygger å sørge for at så skjer. MATAKI® tilbyr sikre produkter og løsninger med nødvendig dokumentasjon.

Byggeforskriftene setter brannteknisk krav til taktekking. Kravet er et overflatekrav for motstand mot flyvebrann – BROOF. Kravet gjelder alle tak med unntak av hytter og småhus med avstand minst 8m. Se byggeforskriftene. Et produkts egenskap i forhold til motstand mot flyvebrann kan være avhengig av hvilket underlag det ligger på. Byggeforskriftene har også et konkret krav til at tak skal ha fall slik at regn og smeltevann renner av. Forskriftene setter ikke krav til hvor stort fallet skal være, bare at vannet skal renne av. Sintef Byggforsk anbefaler et fall på 1:40. Nødvendig størrelse på fall vil være avhengig av nedbøyning og avstand til sluk.

Definisjoner (NS3420)
Tekning: Tettesjikt som ligger åpent eksponert for vær og vind.
Membran: Tettesjikt med overdekning, altså et tettesjikt inne i en konstruksjon.
 
Ordene tekning og membran beskriver altså en funksjon, og ikke en produkttype.