mataki_payoff_2

Vedlikehold

Tettesjikt med MATAKI® Membran, MATAKI® Takbelegg, krever intet vedlikehold. Holdbarheten vil være minst 30 år. Membraner vil vanligvis ha enda lenger holdbarhet en synlig taktekning.
Alle tak må ryddes for rusk, rask og nedfall. Sluk, renner og nedløp må holdes åpne, slik at regn- og smeltevann får fritt ned.
 

Når tekke om

Moderne asfaltbaserte takbelegg av riktig kvalitet har en levetid på mer enn 30 år. Gammeldags takpapp kan ha like lang levetid, men vil vanligvis ikke ha holdbarhet på mer en 20 til 25 år. Det samme gjelder for gammel PVC-folie.
Aldringstegn for takpapp er at skiferbestrøingen er flasset av slik at overflaten har svarte ubestrødde felter. Skiferbestrøingen beskytter mot nedbrytning fra solens UV-stråler. Ubeskyttet asfalt vil over tid bli sprø og sprekke opp. Andre aldringstegn er små toppinger, kalt blisters, som oppstår når en ullpappstamme i takpapp, har opptatt fuktighet som blir presset opp, når tekningen blir varmet opp av solen. Ris og sprekker er også klare aldringstegn-
For PVC-folie er sprøhet og krymp sikre aldringstegn. PVC-folie inneholder myknere som diffunderer over tid. Folie med dårlig kvalitet kan bli så sprø allerede etter 15 år. Ofte ser en at gammel folie har krympet, slik at det er dannet buer (tapethjørner) i overgang fra takflate og opp mot vertikale flater.
Når et flatt tak har blitt 20 år bør det foretas en faglig vurdering av risiko for lekkasje og forventet gjenstående levetid slik at omtekking kan planlegges.
Ta kontakt med MATAKI® for gratis bistand ved ettersyn av gamle flate tak.
 

Omtekking

Ved omtekking av gamle tak kan gammel tekning beholdes. Ny tekning med Unotech Nordic eller Unotech FR kan legges direkte på gammel asfaltbasert tekning, takpapp. Mellom gammel tekning av PVC-folie og en ny UnoTech skal benyttes migreringssperre av fiberduk.
Dersom bestående isolasjon er våt og mugg og soppvekst forekommer, bør den gamle isolasjonen fjernes.
Ved rehabilitering av tak bør det alltid vurderes om det er riktig å isolere taket bedre. Dersom den gamle konstruksjonen er tørr, kan et nytt lag isolasjon legges direkte ovenpå den gamle tekningen og ny tekning på den igjen. Selv om den gamle tekningen danner et damptett sjikt inne i taket, blir bygningsfysikken for taket likevel bedre enn den var.