Mtaki-fondet - Mataki Norge

Søk Mataki-fondet om midler til nytt tak på ditt klubbhus


Mataki heier på dugnadsånden. Vi ønsker å støtte opp om det frivillige arbeidet i lokalmiljøer over hele landet. Derfor har vi etablert Mataki-fondet som deler ut materialer til tekking av tak med Mataki Takshingel eller Mataki Overlagsbelegg. 

Har ditt lokale idrettslag et slitent tak dere ønsker å fornye?

Skriv din søknad i skjemaet nedenfor.

Idrettsklubber, lag og foreninger kan søke innen 1. august 2019.
Søk Mataki-fondet om midler til nytt tak på ditt klubbhus

Mataki heier på dugnadsånden. Vi ønsker å støtte opp om det frivillige arbeidet i lokalmiljøer over hele landet. Derfor har vi etablert Mataki-fondet som deler ut materialer til tekking av tak med Mataki Takshingel eller Mataki Overlagsbelegg. 

Har ditt lokale idrettslag et slitent tak dere ønsker å fornye?

Skriv din søknad i skjemaet nedenfor.

Idrettsklubber, lag og foreninger kan søke innen 1. august 2019.

Søknadsskjema