mataki_payoff_2

Mataki UnoTech NOXOUT

1x7,5 m
50966091_0
Artikkelnummer: 50966081  |  
NOBB-nummer: NULL
Med Mataki UnoTech NOXOUT reduserer du mengden av NOx-partikler i luften
Toppdekke
Brukes til topptekking.
100%
Vanntett og trygg
under alle forhold.
Se tilbehør
Finn din takentreprenør
Finn din takentreprenør
Godkjenning
747,86 KB
Last ned PDF
Teknisk produktblad
178,2 KB
Last ned PDF
Ytelseserklæring
414,35 KB
Last ned PDF
EPD Miljødeklarasjon
1,96 MB
Last ned PDF
FDV dokumentasjon
164 KB
Last ned PDF
Produktblad
5,61 MB
Last ned PDF
Beskrivelse
Mataki UnoTech NOXOUT er et ett lags takbelegg til tettesjikt for flate og skrå tak. Produktet er uv-bestandig og beregnet til å ligge åpent, eksponert mot sol, og ekstrem nordisk værpåkjenning. Det kan legges på alle normalt forekommende underlag.

Hva betyr NOXOUT?
Nitrogendioksider (NOx) er luftforurensing som kommer fra kjøretøy og industri i form av avgasser, som er skadelige for mennesker og miljø. UnoTech NOXOUT er belagt med et strø som fungerer som en katalysator, som reduserer nitrogendioksid-konsentrasjonen i luften. En katalysator er et materiale, som uten å forbrukes endrer forutsetningene for en kjemisk reaksjon, gjennom å åpne alternative reaksjonsveier. Med hjelp av uv-lys og katalysatorstrøet på taket, oksideres nitrogenoksidene til nitrat som isteden blir til næring for vekster.
  • Takbelegg for flate og skrå tak.
  • Ett lags takbelegg av sbs polymermodifisert bitumen (syntetisk gummi) forsterket med fiberstamme.
  • Har en antatt teknisk levetid uten utskifting på > 30 år
  • Noxout er belagt med Titandioksid som bryter ned NOx-partikkler og renser luften
Bruksområde
Mataki UnoTech NOXOUT brukes som ettlags takbelegg på skrå og flate tak. Tekkesystemet er spesielt beregnet til bruk som mekanisk festet ettlags takbelegg, Det kan både anvendes til nybygging og ved rehabilitering. Mataki UnoTech NOXOUT kan også benyttes i 2-lags taktekking, som overlagsbelegg, sveiset til underlagsbelegget.
Monteringsbeskrivelse
Taktekking med UnoTech NOXOUT skal utføres av fagutdannet taktekker. Innfesting er beregnet utført med mekaniske festemidler. Antall fester beregnes etter norsk standard for vindlast, takform, tak-konstruksjon og byggtype. Omlegg og overganger til detaljer sveises sammen, slik at det oppstår et heldekkende tett sjikt. Nødvendig tilbehør for sikre løsninger av detaljer er tilgjengelig, og en del av en komplett løsning, for varig tetthet av flate tak.
Referanse byggforsk
Ingen info
Teknisk beskrivelse
Tykkelse
4,6 mm  0,3 mm
Flatevekt
5,5 kg/m2  0,3 kg/m2
Bredde
1 m +5 / -0 mm
Rullengde
7,5 m +40 / -0 mm
Vekt av stamme
ca. 250 g/m²
Produktegenskaper
Egenskaper
Standard
Verdi
Enhet
Flatevekt
EN 1849-1
5,5 ± 0,3
kg/m²
Skjærstyrke i skjøt
EN12317-1
900 ± 100
N/50mm
Rivestyrke ved spikerstamme L/T
EN 12310-1
350 ± 50 / 400 ± 100
N
Spaltestyrke i skjøt
EN 12316-1
275 ± 75
N/50mm
Strekkstyrke L/T
EN 12311-1
900/800 ± 100
N/50mm
Bruddforlengelse L/T
EN 12311-1
30/40 ± 5
%
Tetthet mot vann
EN 1928 (Metode A)
Tett
-
Brannsikkerhet
TS 1187
BROOF(t2) *
-
Kuldemykhet
EN 1109
≤ -20
°C
Slagmotstand
EN 12691 (Metode B)
≥ 1500
mm
Motstand mot statisk belastning
EN 12730 (Metode A)
≥ 20
Kg
Tøyelighet i kulde med bibehold av tetthet
EN 13897
≥ 10
%
Varmesig
EN 1110
≥110
°C
Dimensjonsstabilitet
EN 1107-1
≤ 0,3
%
Strøfeste
EN 12039
≤ 30
%
Kuldemykhet etter aldring
EN 1296/EN 1109
≤ -10
°C
Strekkstyrke etter aldring
EN 1296/EN 12311-1
110 ± 20
% igjenværende
Bruddforlengelse etter aldring
EN 1296/EN 12311-1
≤ ± 30
% forandring
Tøyelighet i kulde med bibehold av tetthet etter aldring
EN 1296/EN 13897
≥ 5
%
Farlige stoffer
Inneholder ingen farlige stoffer
50966091_0
Tilbehør
Mataki sluk
Mataki Taksluk
SL-5 502170
Mataki SL-5 Stammeløs Rims
Relaterte produkter