Membraner - Mataki Norge

Membraner


Membran er et tettesjikt som benyttes inne i en konstruksjon. Overdekket med betong, singel, jord eller annet. Behøver ikke være uv-bestandig.

Membraner


Membran er et tettesjikt som benyttes inne i en konstruksjon. Overdekket med betong, singel, jord eller annet. Behøver ikke være uv-bestandig.
Mataki Trema TM.3
  • Løstliggende membran
  • Kan også benyttes i to lags løsninger og som helsveiset kontaktmembran
  • Tykkelse 4,2mm
  • Montering utføres av fagutdannet taktekker
Mataki Trema TM.5
  • Helsveises til primet betong
  • Tykkelse 5,2mm. Løstliggende membran
  • Sintef Teknisk Godkjenning
  • Montering utføres av fagutdannet taktekker
Produktblad
Copyright © 2017 Nordic Waterproofing