Underlagsbelegg flate tak - Mataki Norge
Flate-tak-og-membraner

Underlagsbelegg flate tak


Flate Tak sveises sammen i omlegg og til detaljer. Ferdig lagt dannes det et sammenhengende tett, sterkt og elastisk sjikt. Flate Tak defineres som tekning. Tekning er et tettesjikt som ligger åpent og eksponert mot sol, vær og vind, og må være uv-bestandig.
Flate-tak-og-membraner

Underlagsbelegg flate tak


Flate Tak sveises sammen i omlegg og til detaljer. Ferdig lagt dannes det et sammenhengende tett, sterkt og elastisk sjikt. Flate Tak defineres som tekning. Tekning er et tettesjikt som ligger åpent og eksponert mot sol, vær og vind, og må være uv-bestandig.
5076501_0
Mataki DuoTech Base
  • Underlagsbelegg til 2-lags tekking og til 2-lags membraner
  • DuoTech Base kan festes mekanisk, legges løst eller helklebes
  • Velegnet som radonmembran.
  • Type belegning: SBS-modifisert bitumen
  • Dimensjon:10 x 1,0 m