mataki_payoff_2

Artikler

Les våre artikler for siste nytt om produkter, tips til montering, hva som rører seg i bransjen og mye mer.
Filtrer på tag:
Tak
Vegg
Grunn
Flate-tak
Øvrige
Taktekkeren
Håndverkeren
Annet
Se alle
Sorter: 
Dato nyest - eldst
Dato nyest - eldst Dato eldst - nyest
AdobeStock_483637654
Mataki
Riktig bruk av tape og sløyfebånd
Trenger vi alle de forskjellige tapene? Og hva er riktig bruk? Vi gir deg de gode svarene.
mataki_hvit_square2
27-09-2022
AdobeStock_144014897
Mataki
Selvbygger, underlag og garantier
Tips og forklaringer til bruk av selvbyggere, garantier og underlagsbelegg.
mataki_hvit_square2
22-08-2022
AdobeStock_108344617
Materialvalg
Det finnes mange tetteprodukter på markedet, men hva er det ekstra viktig å ta hensyn til – ved valg av materialer og løsninger, ute og inne? Materialvalg kan i stor grad påvirke prosjektets økonomi.
mataki_hvit_square2
21-06-2022
AdobeStock_205897276
Tetthetskrav
Hva må vi forholde oss til som prosjekterende eller utførende – henholdsvis på nye og gamle bygg, når det kommer til tetthetskrav?
mataki_hvit_square2
25-05-2022
AdobeStock_137880308
Uttørking av bygg
Dersom byggfukt stenges inne eller ikke tørkes ut raskt nok i et bygg, kan det få en rekke uheldige konsekvenser.
mataki_hvit_square2
26-04-2022
AdobeStock_109444805
Forebyggende tiltak mot fuktskader
Husk at det er du som er prosjekterende og utførende, og som har ansvaret for at fuktskader ikke oppstår i og etter byggeperioden.
mataki_hvit_square2
25-03-2022
Se flere