Haloten Systemgaranti
Tør du se kunden din i øynene 30 år etter?
Tør du se kunden din i øynene 30 år etter?
Mataki lanserer Haloten Systemgaranti for underlagsbelegg – med 30 års garanti
Haloten er et system med asfalt underlagsbelegg og spesielt utviklet tilbehør som øker kvaliteten på husets kanskje viktigste bygningsdel. Det er viktig for oss at det som synes har god kvalitet, men kanskje enda viktigere er de delene som ikke synes.

Gjennom Haloten Tettesjiktsystem for tak garanterer vi at produktene i systemet holder oppgitt funksjon i minst 30 år. En garanti sikrer mot uforutsette kostnader. Ved feil inspiserer og utreder vi taket, og utfører nødvendig reparasjon eller bytte av undertak. Les mer om betingelsene i garantidokumentet.
Systemgaranti%2030%20a%CC%8Ar
Produkter som inngår i Haloten systemgaranti:
Underlagsbelegg:
Tilbehør:
Copyright © 2017 Nordic Waterproofing