mataki_payoff_2

Mataki er Miljøfyrtårn-sertifisert

Miljofyrtarn_Sertifisert-virksomhet_Positiv-horisontal_Stor

I Mataki er vi opptatt av bærekraft, og vi jobber hele tiden med å redusere våre klimagassutslipp. Vi har satt i gang flere tiltak, og i 2023 innfridde vi kravene for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Tiltak for å bli Miljøfyrtårn

Jobben stopper ikke med miljøsertifiseringen. For å forbli et Miljøfyrtårn, jobber vi i Mataki kontinuerlig med nåværende og kommende tiltak for et mer bærekraftig miljø, et forbedret klima og godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Vi involverer ansatte og ledere og har en arbeidsgruppe med ansatte som jobber innen salg, logistikk, innkjøp og drift. I tillegg kommer produktsjefer, HMS-ansvarlig, verneombud og selvfølgelig den som er miljøfyrtårnansvarlig i Mataki.

Dette er noen av tiltakene vi allerede har igangsatt:

 • Kildesortering
 • Overgang til elbiler
 • Eurocode 6 på all transport
 • Risikovurdering av leverandører
 • Strengere miljøkrav for leverandører
 • Rutine for å unngå mikroplast
 • Miljøfyrtårn og FNs bærekraftsmål

Kildesortering


Kildesortering er et fundamentalt tiltak innenfor Miljøfyrtårn-sertifisering for bedrifter som ønsker å redusere sitt miljøavtrykk. Ved å iverksette effektive rutiner for kildesortering, har vi i Mataki redusert mengden avfall som sendes til deponi og bidratt til økt gjenvinning. Dette bidrar ikke bare til å bevare naturressurser, men reduserer også miljøpåvirkningen av produksjonsprosesser.

Overgang til elbiler


Hos Mataki har vi skiftet ut våre firmabiler og gått fra fossilt drivstoff til elektrisitet.

Denne overgangen understreker bedriftens engasjement for bærekraftig transport og kutt i utslipp av klimagasser og forurensing av miljøet.
AdobeStock_447006459

Eurocode 6 på all transport


Som en del av å være en miljøsertifisert virksomhet, forplikter Mataki seg til å følge Eurocode 6.

Implementeringen av Eurocode 6-standarden på all transport er et viktig tiltak for å forbedre luftkvaliteten og redusere utslipp av skadelige partikler.

For vår virksomhet betyr det strenge grenser for utslipp fra egne kjøretøy, men også for våre samarbeidspartnere på landtransport. 
Strengere miljøkrav for leverandører
For å styrke sitt miljøengasjement ytterligere, har Mataki implementert strengere miljøkrav for våre leverandører. Dette inkluderer blant annet krav til miljøsertifisering.

På denne måten ønsker vi som Miljøfyrtårn å oppmuntre leverandørene våre til å  tilpasse seg mer miljøvennlige standarder.

Risikovurdering av leverandører


En grundig risikovurdering av våre leverandører har vært avgjørende for å sikre at hele leverandørkjeden vår følger bærekraftige prinsipper.

Virksomheter sertifisert som Miljøfyrtårn gjennomfører regelmessige vurderinger for å identifisere og adressere miljørisikoer i forsyningskjeden. Det gjør at vi kan sikre at leverandørene våre gjør sitt for å minimere negativ påvirkning på miljø og klima. 

Rutine for å unngå mikroplast


Mikroplast er et økende problem for dyr, mennesker og naturen uansett hvor du befinner deg på kloden.

Som Miljøfyrtårn har vi innført rutiner for å unngå mikroplast i produksjon og ferdige produkter til tak. Dette inkluderer valg av materialer og produksjonsmetoder som reduserer risikoen for utslipp og spredning av mikroplast til  økosystemene.
hovedbildecase%5B1%5D

Miljøfyrtårn og FNs bærekraftsmål

Som Miljøfyrtårn har vi integrert FNs bærekraftsmål som som en del av rammeverket vårt. Mataki jobber aktivt for å oppfylle målene for bærekraft knyttet til klima, miljø og arbeidsmiljø for ansatte. Blant FNs i alt 17 bærekraftsmål, jobber vi i Mataki aktivt med disse 6 målene:

 • God utdanning
 • Likestilling mellom kjønnene
 • Industri, innovasjon og infrastruktur
 • Bærekraftige byer og lokalsamfunn
 • Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Stoppe klimaendringene
Asset 1
Asset 2
Asset 3
04-m†l 4- bokm†l
05-m†l 5- bokm†l
Asset 06
Asset 07
Asset 7
09-m†l 9- bokm†l
Asset 8
m†l 11- bokm†l
m†l 12- bokm†l
m†l 13- bokm†l
Asset 9
Asset 10
Asset 11
Asset 12

Bærekraft som forretningsidé

Mataki er en del av konsernet Nordic Waterproofing hvis forretningsidé er basert på bærekraft. Dette betyr å gjøre det mulig for kundene å beskytte, bevare og bidra til at bygninger og infrastruktur varer lengre. 

Konsernet bidrar også med miljø- og klimabesparende produkter for bedre energiprestasjon, CO2-nøytrale alternativer og grønn infrastruktur som bidrar til økt biodiversitet.

For at Mataki skulle oppnå sertifiseringen Miljøfyrtårn, har vi blant annet laget rutiner for å optimalisere prosesser. Vi setter krav og henter inn dokumentasjon fra leverandører, lager handlingsplaner og lærer opp egne ansatte og kunder.

Miljøfyrtårn og andre miljøsertifiseringer

De tre mest brukte sertifiseringsordningene for miljøledelse i Norge er Miljøfyrtårn, ISO 14001 og EMAS. 

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for miljøsertifisering og miljøledelse. Det er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårn er en nasjonal og mer tilgjengelig sertifiseringsordning med fokus på lokale forhold og sosial bærekraft, mens ISO 14001 er en internasjonal standard som er mer omfattende og legger vekt på et systematisk og kontinuerlig forbedringsfokus på miljøstyring. Valget mellom dem avhenger ofte av organisasjonens størrelse, internasjonale virksomheter og spesifikke krav til sertifisering. En del bedrifter velger miljøsertifisering både som Miljøfyrtårn og med ISO 14001.

Lyst på mer faglig påfylling?
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Med jevne mellomrom sender vi deg tips og triks, faglig innhold og det nyeste innen byggeteknisk utvikling i vårt fagområde. Sørg for at du får med deg det aller siste ved å følge vårt nyhetsbrev!