mataki_payoff_2

Mataki er Miljøfyrtårn-sertifisert

Miljofyrtarn_Sertifisert-virksomhet_Positiv-horisontal_Stor

I Mataki er vi opptatt av bærekraft, og vi jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp.


Det innebærer helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Dette er noen av tiltakene vi har igangsatt:

Miljøfyrtårn og FNs bærekraftsmål


Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
Asset 1
Asset 2
Asset 3
04-m†l 4- bokm†l
05-m†l 5- bokm†l
Asset 06
Asset 07
Asset 7
09-m†l 9- bokm†l
Asset 8
m†l 11- bokm†l
m†l 12- bokm†l
m†l 13- bokm†l
Asset 9
Asset 10
Asset 11
Asset 12
mataki_payoff_2
Miljofyrtarn_Sertifisert-virksomhet_Positiv-horisontal_Stor

Vi beskytter våre felles livsmiljøer


Nordic Waterproofings forretningsidé er basert på bærekraftighet.
Dette betyr å gjøre det mulig for kundene å beskytte, bevare og bidra til bygningers og infrastrukturers varighet. Konsernet bidrar også med miljø- og klimabesparende produkter for bedre energiprestasjon, CO2-nøytrale alternativer og grønn infrastruktur som bidrar til økt biodiversitet.
mataki_payoff_2

Vi beskytter våre felles livsmiljøer


Nordic Waterproofings forretningsidé er basert på bærekraftighet.
Dette betyr å gjøre det mulig for kundene å beskytte, bevare og bidra til bygningers og infrastrukturers varighet. Konsernet bidrar også med miljø- og klimabesparende produkter for bedre energiprestasjon, CO2-nøytrale alternativer og grønn infrastruktur som bidrar til økt biodiversitet.
Miljofyrtarn_Sertifisert-virksomhet_Positiv-horisontal_Stor
AdobeStock_177389760