mataki_payoff_2

Krav til vindsperren

Hvilke krav har vi egentlig til vindsperren?

Tekniske krav til vindsperrer er en ting, men her tenkte jeg å ta opp litt mer rundt de kravene som ikke er like godt teknisk spesifisert, de kravene som kanskje blir litt forskjellige fra prosjekt til prosjekt.

Værforholdene i Norge, spesielt om høsten og vinteren, gjør at byggeprosesser er utsatt for forsinkelser, fuktskader på materialer og konstruksjoner og dårlige arbeidsforhold. Omfanget av slike værrelaterte problemer kan reduseres ved å beskytte hele eller deler av bygget mens byggeprosessen pågår.
Videre skal jo vindsperren beskytte bygget i hele byggets levetid. Vi anser kledning og utvendig sjikt til å ha en levetid på ca. 30-50 år og da må vi også beregne det samme for vindsperren.

Hva slags ytterkledning og byggets beliggenhet vil også påvirke hvilken vindsperre vi skal velge. Har man en utett kledning må man velge en mer robust vindsperre, og har man en spaltekledning må man ha en UV-stabilisert vindsperre. 
Vi skal være ærlige og si at de enkleste og rimeligste vindsperrene ikke holder gjennom en hard byggeperiode.
 

1. Byggeperioden

Når man velger vindsperre så må man vurdere hva slags vær byggeperioden vil kunne domineres av. Om sommeren vil det kanskje være fint vær med mye sol, mens på høsten kan det kanskje være mye slagregn, frost, snø og vind.

Sintef Byggforsk har noen preaksepterte løsninger når det gjelder vindsperre, men de gir en ganske generell uttalelse: Vindsperren skal tåle påkjenninger i byggeperioden og i hele byggets levetid. Dette er kanskje ikke alltid like lett å prosjektere etter, men det setter faktisk noen krav til prosjekterende og utførende.

Alle utførende har opplevd vindsperre som har hatt lekkasjer med vann som har trengt igjennom og gitt våt isolasjon og våte sviller. Skal vi se på Byggforsk sin anbefaling, så er den ikke fulgt i de tilfellene dette skjer, man har enten valgt en vindsperre i for dårlig kvalitet eller man har ikke korrekt utførelse.
 

Så hva må vi passe på i byggeperioden?

  • Sørg for at vindsperren tåler det dårligste været man normalt har der hvor man skal utføre arbeidet, ved å velge riktig løsning og kvalitet.
  • Sørg for at vindsperren er montert med riktig tilbehør som er testet og godkjent.
  • Kontroller at åpentiden på vindsperren stemmer overens med det man regner som åpentid i byggeperioden, her kan det være lurt å legge inn litt sikkerhetsmargin.
  • Husk at en vindsperre som er lenge eksponert for sol vil kunne få en redusert tetthet og levetid.

2. Hele byggets levetid

Vårt andre krav er at vindsperren skal være tettesjikt nummer to, dvs holde isolasjon fri for trekk og holde bygget tett i hele byggets levetid.
 
Ting vi må ta hensyn til og ta med i prosjekteringen og utførelsen:
  • Levetid og tetthet på ytterkledning
  • Bygningsmessige detaljer og deres holdbarhet
  • Er vindsperren utsatt for innsekter veps og lignende?
  • Skal vindsperresjiktet ha en vindavstivende funksjon?
  • Er det spesielle brannkrav til overflater på prosjektet?
  • Blir vindsperren eksponert for sollys etter at kledning er på (spaltekledning)
God planlegging, riktig valg og riktig utførelse sikrer tørr byggeprosess og minimerer faren for skader i konstruksjonen senere. Får man en oppfukting av konstruksjonen i byggeperioden kan det ta lang tid å få tørket den igjen.
Mataki har fire forskjellige vindsperreduker:
PB_50690201_w7 vindsperre
Mataki Halotex W7 vindsperre
Kort og kontrollert byggeprosess, elementproduksjon i fabrikk.
PB 113422 W25 vindsperre ny.jpg_21909
Mataki Halotex W25 Vindsperre
Allround vindsperre for de fleste byggeprosjekter med kort eksponeringstid og utført i stabilt vær.
PB 111955 Xtreme ny.jpg_21911
Mataki Halotex Xtreme Vindsperre
Høst-vår-vinter, når man både kan få lenger eksponeringstid av vindsperren og man må regne med slagregn og kulde.
PB112505.jpg_21885
Mataki Halotex Firesafe UV
Vindsperren for spaltekledning og for prosjekter med krav til brannklassifisering av vindsperren (bygg over 3 etg. osv.).
AdobeStock_109444805
Lyst på mer faglig påfylling?
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Med jevne mellomrom sender vi deg tips og triks, faglig innhold og det nyeste innen byggeteknisk utvikling i vårt fagområde. Sørg for at du får med deg det aller siste ved å følge vårt nyhetsbrev!