mataki_payoff_2

Etiske retningslinjer

På Nordic Waterproofing arbeider vi for å skape merverdi for våre interessenter uten at det går ut over de høye standardene vi setter når det gjelder vårt miljø- og samfunnsansvar.
shutterstock_616109465
Vi støtter og driver vår virksomhet i henhold til de ti prinsippene i FNs Global Compact.

 Våre etiske retningslinjer, kombinert med våre regler for bedriftsledelse og politikk, danner rammen for vår virksomhet. Retningslinjene gjelder for alle ansatte, ledere og styremedlemmer i Nordic Waterproofing Group, i alle markeder og til alle tider.

 Nordic Waterproofing oppfordrer leverandører, selgere, konsulenter og andre forretningspartnere til å følge prinsippene i Global Compact, så vel som våre etiske retningslinjer.

 Last ned våre etiske retningslinjer her.