mataki_payoff_2

Vi hjelper deg å få orden i all din dokumentasjon

Vi hjelper deg å dokumentere valgte løsninger på en enklere måte. Det sparer deg for tid og effektiviserer hverdagen.
05-08-2021
Tak
Vegg
Håndverkeren
AdobeStock_58745790
Dokumenter valgt løsning på en enklere måte: Tilsyn er en viktig kommunal oppgave for å oppnå gode bygg. De siste årene har prioriteringene blant annet vært å føre tilsyn med praksis i foretakene, samt dokumentasjon til produkter som brukes i byggverket.
 

Krav til dokumentasjon

Større entreprenørbedrifter har gjerne et innarbeidet system hvor dokumentasjon er en naturlig del, mens for mindre byggmestere blir dokumentasjon en av mange oppgaver som må gjøres i tillegg til selve håndverksoppgaven.

Det er uansett viktig å ha dette på plass før ettersyn fra kommunen. Vår produktsjef Roger Mikalsen sier noen ord om dette i filmen Dokumentasjonskrav fra myndighetene til byggmester

roger intro
 

Byggteknisk forskrift

Du finner dokumentasjonskravene i Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift), hvor kapittel 2 handler om "Dokumentasjon for oppfyllelse av krav". Kapittel 3 om "Dokumentasjon av byggevarer", og kapittel 4 om "Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)".
 

Forankret i Byggdetaljer fra Byggforsk

Prosjekteringsløsningene fra Mataki er laget for å gjøre det enkelt å dokumentere valgt løsning. Vi har valgt å utarbeide dokumentasjon på kvalitetsløsninger, forankret i preaksepterte løsninger i Byggforsk og utført med Mataki sine produkter. 
 

Ferdig dokumentasjon på mataki.no

Prosjekteringsløsningene fra Mataki finner du på vår hjemmeside. Foreløpig er det utarbeidet 20 forskjellige prosjekteringsløsninger. På de fleste av de følger det også med en video som viser gjennomføringen.

Velger man disse løsningene kan man være trygg på at leveransen blir i tråd med gjeldende forskrifter og at det er enkelt å dokumentere. Det er bare å kopiere løsningen over i prosjektets dokumentasjonsmappe.

prosjekteringsl%c3%b8sning

Prosjekteringsløsningen ovenfor handler om innvendig tetting av vindu. Den har også en medfølgende video som viser løsningen i praksis.

mataki-160

Spesialtapen vi viser i prosjekteringsløsningen vi henviser til er Mataki Halotex Window Tape. Den er spesielt godt egnet til tetting rundt vinduer, både innvendig og utvendig.

112510 window100
  • Vindustape. Kleber på de fleste byggematerialer
  • Fri for løsemidler
  • 30 års garanti i Halotexsystemet
  • Folie med variabel Sd-verdi
Lyst på mer faglig påfylling?
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Med jevne mellomrom sender vi deg tips og triks, faglig innhold og det nyeste innen byggeteknisk utvikling i vårt fagområde. Sørg for at du får med deg det aller siste ved å følge vårt nyhetsbrev!