mataki_payoff_2

Reklamasjon

For å registrere og håndtere reklamasjonen trenger vi en del informasjon for å sikre korrekt behandling. Fyll ut skjemaet nedenfor. For å sikre rask behandling av reklamasjonen trenger vi bilder som viser produktfeilen, samt oversiktsbilder over f.eks. taket.