mataki_payoff_2

Selvbygger, underlag og garantier

Denne artikkelen tar for seg disse temaene:

Utvikling og bruk


Funkishus har de senere årene gradvis overtatt mer av markedet for nye boliger, og dette ser ut til å være en trend som fortsetter. Tak på funkishus har som oftest ganske lav helling, og er som regel tekket med produkter på rull. 

flatetak2


Det er viktig å påpeke at asfalt takbelegg som monteres med varme (sveises) ikke må sammenliknes med selvbyggere. Disse produktene har ganske ulike egenskaper og forskjellige bruksområder. 

Som grunnregel kan man si at sveisebelegg benyttes på flate tak, der man har innvendige nedløp. Selvbyggere benyttes på tak med minimum 3 graders helling og utvendige nedløp. Det kan likevel forekomme unntak fra denne regelen.

Kan selvbyggere legges uten underlagsbelegg?


Ja, det er mulig – men vår anbefaling er alltid å benytte underlagsbelegg. 
Det gjør vi av flere grunner:

 
 • Bygget blir raskere vanntett i byggeperioden når man benytter et underlagsbelegg. Dette kan som regel monteres noe tidligere i byggeprosessen enn et primærbelegg. 
 • Det gir ekstra sikkerhet mot gjennomtrengning av vann når man monterer et underlagsbelegg. 
 • Selvbyggere blir mindre påvirket av endringer i konstruksjonen når man benytter underlagsbelegg som et glidesjikt.
 • Med underlagsbelegg er det mindre fare for bukler i tekkingen under uttørking av nybygg. 
 • Man får bedre og utvidede garantier ved å benytte underlagsbelegg.

Selvbygger på terrasse


På terrasser med underliggende boligrom, er det et par ting man skal være oppmerksom på. Selvbyggeren kan ikke belastes direkte av hagemøbler og liknende. Den må derfor tekkes med et tremmegulv. Når man legger tremmegulv på en selvbygger må man være oppmerksom på hvor vannet skal renne, slik at man ikke demmer opp vann på taket. Oppdemmet vann kan fryse, og vil på sikt kunne skade belegget. 

Man bør også sørge for en konstruksjon som gjør at gulvet enkelt kan fjernes i seksjoner – for å få fjernet løv og annet rusk som kommer innunder gulvet. Dette bør gjøres minst en gang i året. 

Underlag for selvbyggere


Som underlag for selvbyggere ønsker man en mest mulig stabil flate. Man kan benytte både taktro av bord og av plater. Taktro bør alltid sjekkes for fukt før montering av belegg. Benytter man taktro av plater er det viktig at man følger monteringsanvisningen og legger platene med de glippene produsenten anbefaler. 

Plater er tørre ved levering fra butikk, og vil ofte ekspandere en del når de tilpasser seg utemiljøet. I nye bygg kan man oppleve at platene ekspanderer ganske mye i husets tørkeperiode –  for så og krympe litt igjen. Om man ikke har lagt platene med riktig avstand, vil dette resultere i bulker i belegget. 

Bruk av underlagsbelegg vil kunne redusere påvirkningen fra fuktige underlag –  og således være med på å gi et mer stabilt underlag. Vi anbefaler Haloten T1 som underlagsbelegg for selvbyggere. Dette belegget er raskt å montere og har en sklisikker overflate. Det gjør det også enkelt å fjerne vann dersom det skulle komme nedbør før man får lagt på toppbelegget. 

Selvbygger og Super Safe Xtra


Foruten noen tekniske forskjeller i den kjemiske sammensetningen i produktene, er forskjellen på selvbygger og Super Safe Xtra i hovedsak måten man fester de på. 

Super Safe Xtra har et inntrukket limfelt der man har innfesting i form av skruer med skive på yttersiden av limfeltet. Dette gjør at limfeltet får 100 % heft mot limfeltet i omlegget – uten forstyrrelser av spiker eller skruer. Dette gjør at belegget Super Safe Xtra er meget raskt å montere.

Vi har utviklet produktene Selvbygger og Super Safe Xtra gjennom flere år, og leverer i dag belegg med optimale egenskaper. Nytt av året er at vi nå også leverer luftehatter og soillufting til beleggene – noe som gjør det enda enklere og raskere å tekke taket. Ved å kombinere beleggene med vårt Haloten T1 underlagsbelegg, har man et fullverdig tak til boligen. 
Utrullet%20-%20Super%20safe%20xtra

Utvidet garanti


Et asfalt takbelegg har en levetid på 30-50 år, avhengig av miljøet det er montert i. Men levetid og garantitid er ikke det samme. I de aller fleste tilfellene der man kjøper og monterer en byggevare, er det kjøpslovens garantiperiode på 5 år som gjelder. Dette kan kanskje virke litt urimelig for byggevarer som er beregnet å ha betydelig lengre levetid. Vi har derfor en garanti på 30 år for noen av våre belegg. 

Dette er en garanti som ikke bare gjelder dersom noe skulle gå galt ved levering av nytt produkt, men også dekker kostnadene ved bytte av produktet. Garantibestemmelsene kan leses i sin helhet her.

Momenter å tenke på før og under montering av selvbygger

 • Vurder å øke kvalitet og sikkerhet med et underlagsbelegg
 • Kontroller taktro for fukt innhold og ujevnheter før montering av belegg
 • Ved taktro av plater, kontroller at det er laget tilstrekkelig ekspansjonsglipper
 • Lagre rullene i romtemperatur 24 timer før montering
 • Rull ut rullene og strekk banen godt før man starter innfesting
 • Minimum +5 grader ved montering
 • Når man monterer ved lave temperaturer, benytt varmluft for å aktivisere limet
 • Ved tekking på terrasser, påse at tremmegulv eller lignende ikke hindrer avrenning
Produkter omtalt i denne saken:
PB_takhatt til takshingel sort
Takhatt til selvbygger
Mataki Takhatt til selvbygger for enkel montering av utlufting på taket. Bestrødd med mineral- eller skiferstrø tilsvarende takbelegget.
PB_soillufting
Soillufting til selvbygger
Soillufting til selvbygger og Super Safe Xtra. 15-45 gr.
PB_T1_5061501
Mataki Haloten T1
Mataki Haloten T1 er et sklisikkert og formstabilt underlagsbelegg. Produktet er spesielt utviklet som underlag for selvbygger og sveisebelegg.
Lyst på mer faglig påfylling?
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Med jevne mellomrom sender vi deg tips og triks, faglig innhold og det nyeste innen byggeteknisk utvikling i vårt fagområde. Sørg for at du får med deg det aller siste ved å følge vårt nyhetsbrev!