mataki_payoff_2

Kilrenne belegg

Takets mest utsatte punkt er kilrennen. Det er her lekkasjer kommer først og råteskadene er i gang. Da gjelder det å vite hvordan man unngår disse skadene.

Haloten Møne- og Kilremse

  • Forsterkning av møne og kilrenne
  • Dimensjon: 0,5 x 15 meter
  • 30 års garanti i Halotensystemet
  • Selvklebende underside
Mataki Haloten Møne- og Kilremse er et helklebende 50 cm bredt underlagsbelegg med releasefilm. Den er oppbygd av to lag, en stamme av polyester som er belagt med SBS modifisert bitumen, og et lag av PP-vev på undersiden.
PB_haloten m_ne og kilrennerims 113121
Mataki Haloten Møne- og Kilremse
Mataki Haloten Møne- og Kilremse benyttes ved tekking med Haloten Pro og Haloten Steel for å sikre tetting på møne og i kilrenner.
Bilde1-1
Du tenker kanskje at det er viktig at det puster i kilrennen også, når du legger forenklet undertak? At det kanskje er lurt å legge to lag undertak i kilrennen som forsterkning?

Hva sier Byggforsk?

Først en «funfact»: Byggforsk er jo ikke en faktisk forsker som står på et laboratorium og synser - Byggforsk har systematisert løsninger som er utviklet gjennom generasjoner av gode håndverkere med praktisk erfaring og kunnskap om hva som faktisk fungerer. Det er denne kunnskapen Byggforsk formidler. 

Byggforsk sier at kilrenne skal tekkes med en solid vanntett membran. At denne ikke er pustende gjør ingen ting, siden arealet den dekker er lite i forhold til arealet på taket. Det viktigste er at det er tett. Byggforsk beskriver solide løsninger med dreneringsmuligheter, både om man bruker forenklet undertak eller tradisjonelt med taktro og asfaltbelegg. 

Velg dokumenterte løsninger


m%c3%b8ne- og kilrennerims 113121Mataki Haloten Møne- og Kilremse er et helklebende forsterket asfaltbelegg designet for kilrenne og møne. Det er nettopp på disse to punktene taket får skader først. Det driver inn vann og snø i kilrennen og under mønepannene og det er en stor påkjenning på undertaket på disse plassene. Derfor må de forsterkes.

Hvis man ikke forsterker disse plassene, vil man risikere betydelig kortere levetid på disse delene av taket enn på resten. Og skal vi følge forskriftene må vi velge dokumenterte løsninger. Som nevnt; Byggforsk dokumenterer forsterkning på disse punktene. 

Levér kvalitet - benytte det forsterkede Haloten Møne- og Kilremse belegget uansett om det monteres på forenklet undertak eller tradisjonelt med taktro og asfaltbelegg. 
Bilde2
Lyst på mer faglig påfylling?
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Med jevne mellomrom sender vi deg tips og triks, faglig innhold og det nyeste innen byggeteknisk utvikling i vårt fagområde. Sørg for at du får med deg det aller siste ved å følge vårt nyhetsbrev!