mataki_payoff_2

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og har som formål å sikre at virksomheter respekterer og følger grunnleggende menneskerettigheter i egen så vel som samarbeidende virksomheter.

Nordic Waterproofing arbeider i samsvar med åpenhetsloven og konsernets Supplier Code of Conduct. Dersom det er spørsmål til åpenhetsloven og hvordan vi jobber med denne kan henvendelser rettes til: innsyn@mataki.no


Last ned her:
Aktsomhetsvurdering Mataki 2023_signert.pdf
Aktuelt
Aktuelt
Mataki-032
05.11.2021 08:49
Bruk mindre tid på tørking av nybygget
Bruk mindre tid på tørking av nybygget
Mataki-116
15.09.2021 08:49
Slipp fuktskader i høst. Velg riktig underlagsbelegg fra Mataki
Slipp fuktskader i høst. Velg riktig underlagsbelegg fra Mataki
AdobeStock_58745790
05.08.2021 08:49
Vi hjelper deg å få orden i all din dokumentasjon
Vi hjelper deg å få orden i all din dokumentasjon
Mataki-098
05.07.2021 08:35
Kunnskap gir færre byggskader
Kunnskap gir færre byggskader