mataki_payoff_2

Riktig bruk av tape og sløyfebånd

Tape er et relativt nytt produkt for tetting av bygninger. Det er ikke mange år siden det kun ble benyttet klemlister for å sikre at vindsperrer og plast var montert på skikkelig vis. Er således tapen en revolusjon som gjør tettearbeidet raskere, enklere og bedre? Eller er dette bare et ekstra produkt som skal gi mersalg for produsentene? 

Trenger vi alle de forskjellige tapene? Og hva er riktig bruk?

Her har vi som mål å gi deg de gode svarene. 

Denne artikkelen tar for seg disse temaene:

En revolusjon?


Bruken av tape kan nok ikke defineres som en revolusjon. Den har ikke nødvendigvis gjort montering av vindsperre eller dampsperre enklere. Men tapen er et resultat av tetthetskravene som stilles, og er ikke minst en nødvendighet for å møte disse kravene over tid.

Tidligere kunne man oppnå ønsket tetthet med klemte tetteløsninger på et nybygg. Med nye og strengere tetthetskrav – for å ivareta tettheten når trehus tørker og setter seg – så har det vist seg at kombinasjonen av tape, klemlister og fugemasser er helt nødvendig.

Tapen er ikke et produkt som erstatter noe, den benyttes i tillegg til. Der man tidligere bare benyttet klemlister, må man i dag som oftest bruke både tape og klemlist. Tettearbeider på et bygg er betydelig mer tidkrevende enn tidligere, og det finnes et stort utvalg av tetteprodukter. Det stilles derfor krav til at tetteløsningene tas med allerede på prosjekteringsnivå. Utførende part må selvfølgelig også ha god kunnskap om monteringen av de ulike løsningene. 

Vanntett/vindtett 


I all hovedsak benyttes tape til vindtetting ute og damptetting inne. Tape er lite effektivt som vanntetting, og vil bare unntaksvis fungere som dette i en kort byggeperiode. Tapene har ikke lim som er ment å stå imot konstant vannpåkjenning over tid. De vil til slutt løsne og slippe gjennom både vann og luft. 

1001 taper


Det finnes et enormt utvalg av taper på markedet – og er det virkelig nødvendig med så mange forskjellige? Mange ønsker nok at det fantes en universaltape man kunne bruke over alt. Men forskjellige utfordringer inne og ute, samt variasjon i materialvalg, har resultert i en rekke ulike taper. Tapene er utviklet for å ha best mulig egenskaper i møte med de ulike utfordringene – samtidig som målet alltid er å ha riktig kvalitet til rett pris. 

Mataki leverer et bredt sortiment av taper. Disse er utviklet og basert på tilbakemeldinger fra våre kunder.
Vårt sortiment
PB_halotex paper tape 740012
Mataki Halotex Paper Tape
En innvendig tape for lange strekk. Papirfolien gjør at man ikke strekker tapen ved montering. Dette  sikrer at den sitter godt og ikke løsner igjen.
PB_Halotex Flex tape 742044
Mataki Halotex Flex Tape
En innvendig, fleksibel tape som er lett å tilpasse. Den tåler noe strekk og er dermed lettere å tilpasse rundt gjennomføringer.
112510 window100.jpg_21315
Mataki Halotex Window Tape
En spesialtape som benyttes rundt vinduer ute og inne. Den har diffusjonsåpen folie i filt.
20mm lim på den ene siden og full limflate på den andre, sørger for svært effektiv og rask taping rundt vinduer. Monteres tapen før man setter vinduet inn i veggen, unngås unødvendig tidsbruk på vanskelige hjørner med foringsspor – og vinduene blir 100 % tette. Tapen fås i 70 og 100 mm bredde.
PB_Master tape 100_740037
Mataki Halotex Master Tape 100

Dette er vår universaltape. Den er laget for utvendig bruk på vindtettingsprodukter og fungerer meget bra på de aller fleste flater. Tapen kan også benyttes innvendig, og fås i flere utgaver: 

- 60 mm, både med og uten splittet bakside. 
- 30 mm, spesielt tilpasset for elementmontasje. 
- 100 mm, med splittet bakside.

Vinter


Det bygges hele året, men dessverre er det slik at enkelte typer arbeid er vanskeligere å gjennomføre om vinteren. Dette gjelder bl.a. taping. Høy luftfuktighet, lave temperaturer og våte flater er noe av det som gjør dette utfordrende. 

Når vindsperre og tape er eksponerte ved bygging om vinteren, risikerer man større værpåkjenning i løpet av en uke – enn det et vindsperresjikt som er kledd inn, vil få i løpet av 40 år. 

Produktene er i utgangspunktet produsert for å tåle alle norske byggeperioder, men det er likevel enkelte løsninger som ikke alltid fungerer godt nok. Når man velger tetteløsninger, må man derfor også prosjektere for de alle de ulike påkjenningene man kan bli utsatt for i en byggeperiode. 

I noen tilfeller er ikke tape rundt vinduer godt nok. Da bør man heller velge dyttepølse og fuging utvendig. Det kan også være klokt å vente med å skjære hull til vinduene og sette inn disse – til etter at man har fått lagt primærtekking på taket. 

Det er uansett viktig å planlegge godt – og gjør riktige valg. Da slipper du inntrengning av vann i nybygget, og kan spare deg for mye ekstraarbeid i etterkant. 

Sløyfebånd


Sløyfebånd er unntaket fra regelen om at tape ikke benyttes til vanntetting. Dette fordi sløyfebånd både er konstruert litt annerledes og er produsert med tanke på å tette mot vann. Man kan enten velge tettebånd av butyl, Halotex TN40, som er et ekstremt fleksibelt og selvklebende tettebånd – eller man kan velge Nail Sealing, som er et skumbasert og selvklebende tettebånd.

Den butylbaserte varianten, TN40, er mer robust enn Nail Sealing, og tåler mer påkjenning og uvær.

Hvilken av disse variantene som foretrekkes vil variere. Funksjonen er den samme, og felles hensikt er å tette rundt spikerne som penetrerer sløyfe og undertak. I våte byggeperioder kan sløyfene ta til seg så mye vann at de ikke klarer å absorbere mer. Da vil spikerne som går igjennom sløyfer og undertak fungere som en drensledning som leder vannet gjennom undertaket. Deretter frigjøres vannet mellom sperre og duk, for så å bli ledet nedover sperrene. Dette vil skje raskere med impregnerte sløyfer, fordi disse er ganske fuktige allerede ved leveranse. 

I tilfeller der man har en enkel konstruksjon og ruller på undertak den ene dagen, for så å legge takstein den neste, vil det i mange tilfeller ikke være nødvendig med sløyfebånd. 
I andre tilfeller – der man risikerer flere dagers åpentid, med sludd og regn i byggeperioden – er sløyfebånd helt nødvendig. 
Vårt sortiment
PB_halotex TN40 740003
Mataki Halotex TN40 sløyfebånd
Armert dobbeltsidig butyl sløyfebånd til bruk under sløyfer for å hindre vannsig i byggeperioden. Tåler stor påkjenning og tetter effektivt rundt spikergjennomføringer.
Halotex PE45.jpg_20615
Mataki Nail Sealing PE45 sløyfebånd
Selvklebende sløyfebånd til bruk under sløyfer ved tekking med forenklet undertak. Tetter effektivt rundt spikergjennomføringer i undertaksduk.
Lyst på mer faglig påfylling?
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Med jevne mellomrom sender vi deg tips og triks, faglig innhold og det nyeste innen byggeteknisk utvikling i vårt fagområde. Sørg for at du får med deg det aller siste ved å følge vårt nyhetsbrev!