mataki_payoff_2

Råd og veiledning for vindsperre

Bruk av vindsperre handler i hovedsak om å unngå kald luft i å trenge inn i byggets trekonstruksjon og isolasjon, og på den måten forhindre at isolasjonseffekten reduseres.

Den skal også bidra til å holde fukt (regn) ute fra konstruksjonen i byggeperioden.
112502 firesafe UV
Mataki Halotex Firesafe UV
PB_50690201_w7 vindsperre
Mataki Halotex W7 vindsperre
Halotex Wind Pro
Mataki Halotex Wind Pro vindsperre
PB 111955 Xtreme ny.jpg_21911
Mataki Halotex Xtreme Vindsperre
PB 110588 Vaflet veggpapp
Mataki Vaflet Veggpapp
PB_Raftepapp_Luftespalte_122640
Raftepapp og Luftespalte

Våre vindsperrer


Vindsperrer har en fukt- og vindtettingsfunksjon, samt at de slipper ut fuktighet fra konstruksjonen. Vindsperre og riktig tilbehør er viktig for å ivareta byggets tetthet gjennom hele byggets levetid.
 

Hva er Sd-verdi – og hva bør du velge som vindsperre?


En diffusjonsåpen vindsperre er et produkt (duk, gips, asfaltflate mm.) som er vindtett og vannavstøtende (ikke vanntett) med en diffusjonsmotstand på mindre enn 0,5 m (sd-verdi).

Sd-verdien (ekvivalent luftlagstykkelse) er et mål på et materials vanndampdiffusjonsmotstand. Jo lavere Sd-tall, jo mindre motstand har produktet for å slippe gjennom vanndamp. En vindsperre for utvendig vegg må iht. Byggeforskriftene ha en lavere Sd-verdi enn 0,5 meter.

De mest vanlige produktene som tilfredsstiller en sd-verdi på mindre enn 0,5 er vindsperreduk, utvendig gipsplate og asfalt vindtettplater. En vindsperreduk har som regel en SD-verdi på mindre enn 0,1 m mens GU-X gipsplate har en Sd-verdi på 0,08 og asfalt vindtett 0,2 m. Lav dampmotstand gir best mulig utlufting av damp.

Det er allikevel viktig å huske at man ikke bare kan se på sd-verdi for å vurdere hvorvidt produktet er bra eller ikke. Det er også andre elementer som er svært viktige, blant annet:
  • Motstand mot slagregn
  • Rivstyrke
  • Slitestyrke
  • UV-stabilitet
  • Kondensopptak til mellomlagring av fukt

Har du god kontroll på dette, samt sd-verdien, er du derfor på god vei til en tørr vegg eller tak.

Oppsummering av noen begreper:
  • Diffusjonsåpent = pustende tilsvarende goretex teknologien. Matakis diffusjonsåpne produkter heter Halotex
  • Sd-verdi: Teoretisk verdi vanndampmotstand. Lav verdi = lav motstand. Oppgis i meter (m).
  • UV-stabilitet: Produktets motstand mot direkte sollys
  • Kondensduk: Produktets egenskap til å mellomlagre fukt

Hvordan oppstår fukt og kondens


Kondens og fukt oppstår når varm luft med høy luftfuktighet nedkjøles. Varm luft kan inneholde opp mot 98% luftfuktighet, og når denne luften nedkjøles omdannes det til vann.

Varm luft utvikler et høyere trykk og vil alltid søke enkleste vei ut av et rom. Derfor er en god balansert ventilasjon viktig for å unngå at luften trenger inn i byggkonstruksjonen ved åpninger i fuktsperren.

Bruk av tape og vindsperre rims


Tape og vindsperrestrimler med klebefelter beregnet for tetting rundt vindu, er en god metode.
 

Tape

Det er viktig å følge produsentens anvisninger, samt å være nøye. Den største utfordringen med tape er å få til god tetting i hjørnene. Underlaget det klebes mot må være tørt, bestandig og rent for støv, skitt og fett. For å få en god og varig tetting, må man bare bruke tape med dokumentert varig heft mot de materialene det klebes mot.

Produktene kan ha klebing på én eller begge sider for å gi sikrere tetting, avhengig av om vinduet står langt inn i eller lenger ut i veggen. Tapen skal ikke belastes mekanisk og bør holdes på plass ved klemming med lekt eller plate.
 

Vindsperre rims

Utvendig lufttetting kan også utføres ved hjelp av tilskårne strimler av vindsperre på rull. Det leveres i dag smale vindsperreruller til utvendig lufttetting rundt vinduer og dører. Slike vindsperreremser finnes også med tape for enklere montering.

Vindsperrerims som klemmes med trelekter mot vinduskarmens sider, forutsetter at vinduet er plassert tilstrekkelig langt ute i veggen.

Står vinduet lenger inn i veggen, kan man bruke vindsperrerims som klebes mot vinduskarmen. Vindsperrerims er spesielt egnet der det er brede fuger eller fuger med svært varierende bredde. Hjørnene er et svakt punkt, særlig på steder med stor slagregnspåkjenning.

Hva er luftlekkasjer


SINTEF Byggforsk skiller mellom to former for luftlekkasjer; gjennomblåsing og anblåsing. Gjennomblåsing er luftstrøm som går direkte gjennom både vindsperre og dampsperre. Ved anblåsing strømmer luft gjennom åpninger i vindsperren og inn i isolasjonen et sted, og ut igjen gjennom åpninger i vindsperren et annet sted. Denne typen luftlekkasje skyldes varierende vindtrykk langs vindsperren, og fører til økt varmetap. Et godt montert og tett vindsperresjikt er helt nødvendig for å oppnå den tilsiktede varmeisolasjonsevnen.
 

Tiltak

Gjennomblåsing stoppes vanligvis av en godt montert dampsperre. Men på steder der det er vanskelig å montere dampsperren helt tett, som for eksempel ved mellombjelkelag, sier SINTEF Byggforsk at vindsperre er det eneste tettesjiktet som kan gi fullgod beskyttelse mot gjennomblåsing i bjelkelaget.

For at det skal oppstå luftlekkasje gjennom en utetthet i konstruksjonen, må det være trykkforskjell mellom ute og inne. Sterk vind fører til de største trykkforskjellene, men også temperaturforskjeller og ventilasjonsvifter kan gi betydelige luftlekkasjer.

I utette hus medfører luftlekkasjer økt varmetap ved unødvendig stor ventilasjon, spesielt i den kalde årstiden.

Artikler
Aktuelt
Skjermbilde%202024-07-04%20kl_%2009_14
04.07.2024
Kilrenne belegg
Rubber%20Steel%20montering
25.06.2024
Mataki Rubber Steel
Flexiba%CC%8And%20mont
30.04.2024
Mataki Haloten Flexibånd
AdobeStock_393089095
18.03.2024
Nybygg og byggfukt i tak