mataki_payoff_2

Råd og veiledning for vindsperre

Bruk av vindsperre handler i hovedsak om å unngå kald luft i å trenge inn i byggets trekonstruksjon og isolasjon, og på den måten forhindre at isolasjonseffekten reduseres.

Den skal også bidra til å holde fukt (regn) ute fra konstruksjonen i byggeperioden.
PB 111955 Xtreme ny
Mataki Halotex Xtreme Vindsperre
Artikkelnr. 111955
Vindsperrer har en fukt- og vindtettingsfunksjon, samt at de slipper ut fuktighet fra konstruksjonen. Vindsperre og riktig tilbehør er viktig for å ivareta byggets tetthet gjennom hele byggets levetid.
50690201 w7 vindsperre
Mataki Halotex W7 vindsperre
Artikkelnr. 50690201
Vindsperrer har en fukt- og vindtettingsfunksjon, samt at de slipper ut fuktighet fra konstruksjonen. Vindsperre og riktig tilbehør er viktig for å ivareta byggets tetthet gjennom hele byggets levetid.
112502 firesafe UV
Mataki Halotex Firesafe UV
Artikkelnr. 112505
Vindsperrer har en fukt- og vindtettingsfunksjon, samt at de slipper ut fuktighet fra konstruksjonen. Vindsperre og riktig tilbehør er viktig for å ivareta byggets tetthet gjennom hele byggets levetid.
PB 113422 W25 vindsperre ny
Mataki Halotex W25 Vindsperre
Artikkelnr. 113422
Vindsperrer har en fukt- og vindtettingsfunksjon, samt at de slipper ut fuktighet fra konstruksjonen. Vindsperre og riktig tilbehør er viktig for å ivareta byggets tetthet gjennom hele byggets levetid.
PB 110588 Vaflet veggpapp
Mataki Vaflet Veggpapp
Artikkelnr. 110588
Dimensjon
Vindsperrer har en fukt- og vindtettingsfunksjon, samt at de slipper ut fuktighet fra konstruksjonen. Vindsperre og riktig tilbehør er viktig for å ivareta byggets tetthet gjennom hele byggets levetid.
PB_Raftepapp_Luftespalte_122640
Raftepapp og Luftespalte
Artikkelnr. 122640
Vindsperrer har en fukt- og vindtettingsfunksjon, samt at de slipper ut fuktighet fra konstruksjonen. Vindsperre og riktig tilbehør er viktig for å ivareta byggets tetthet gjennom hele byggets levetid.

Våre vindsperrer


Vindsperrer har en fukt- og vindtettingsfunksjon, samt at de slipper ut fuktighet fra konstruksjonen. Vindsperre og riktig tilbehør er viktig for å ivareta byggets tetthet gjennom hele byggets levetid.
 

Hva er Sd-verdi – og hva bør du velge som vindsperre?


En diffusjonsåpen vindsperre er et produkt (duk, gips, asfaltflate mm.) som er vindtett og vannavstøtende (ikke vanntett) med en diffusjonsmotstand på mindre enn 0,5 m (sd-verdi).

Sd-verdien (ekvivalent luftlagstykkelse) er et mål på et materials vanndampdiffusjonsmotstand. Jo lavere Sd-tall, jo mindre motstand har produktet for å slippe gjennom vanndamp. En vindsperre for utvendig vegg må iht. Byggeforskriftene ha en lavere Sd-verdi enn 0,5 meter.

De mest vanlige produktene som tilfredsstiller en sd-verdi på mindre enn 0,5 er vindsperreduk, utvendig gipsplate og asfalt vindtettplater. En vindsperreduk har som regel en SD-verdi på mindre enn 0,1 m mens GU-X gipsplate har en Sd-verdi på 0,08 og asfalt vindtett 0,2 m. Lav dampmotstand gir best mulig utlufting av damp.

Det er allikevel viktig å huske at man ikke bare kan se på sd-verdi for å vurdere hvorvidt produktet er bra eller ikke. Det er også andre elementer som er svært viktige, blant annet:
  • Motstand mot slagregn
  • Rivstyrke
  • Slitestyrke
  • UV-stabilitet
  • Kondensopptak til mellomlagring av fukt

Har du god kontroll på dette, samt sd-verdien, er du derfor på god vei til en tørr vegg eller tak.

Oppsummering av noen begreper:
  • Diffusjonsåpent = pustende tilsvarende goretex teknologien. Matakis diffusjonsåpne produkter heter Halotex
  • Sd-verdi: Teoretisk verdi vanndampmotstand. Lav verdi = lav motstand. Oppgis i meter (m).
  • UV-stabilitet: Produktets motstand mot direkte sollys
  • Kondensduk: Produktets egenskap til å mellomlagre fukt

Hvordan oppstår fukt og kondens


Kondens og fukt oppstår når varm luft med høy luftfuktighet nedkjøles. Varm luft kan inneholde opp mot 98% luftfuktighet, og når denne luften nedkjøles omdannes det til vann.

Varm luft utvikler et høyere trykk og vil alltid søke enkleste vei ut av et rom. Derfor er en god balansert ventilasjon viktig for å unngå at luften trenger inn i byggkonstruksjonen ved åpninger i fuktsperren.

Bruk av tape og vindsperre rims


Tape og vindsperrestrimler med klebefelter beregnet for tetting rundt vindu, er en god metode.
 

Tape

Det er viktig å følge produsentens anvisninger, samt å være nøye. Den største utfordringen med tape er å få til god tetting i hjørnene. Underlaget det klebes mot må være tørt, bestandig og rent for støv, skitt og fett. For å få en god og varig tetting, må man bare bruke tape med dokumentert varig heft mot de materialene det klebes mot.

Produktene kan ha klebing på én eller begge sider for å gi sikrere tetting, avhengig av om vinduet står langt inn i eller lenger ut i veggen. Tapen skal ikke belastes mekanisk og bør holdes på plass ved klemming med lekt eller plate.
 

Vindsperre rims

Utvendig lufttetting kan også utføres ved hjelp av tilskårne strimler av vindsperre på rull. Det leveres i dag smale vindsperreruller til utvendig lufttetting rundt vinduer og dører. Slike vindsperreremser finnes også med tape for enklere montering.

Vindsperrerims som klemmes med trelekter mot vinduskarmens sider, forutsetter at vinduet er plassert tilstrekkelig langt ute i veggen.

Står vinduet lenger inn i veggen, kan man bruke vindsperrerims som klebes mot vinduskarmen. Vindsperrerims er spesielt egnet der det er brede fuger eller fuger med svært varierende bredde. Hjørnene er et svakt punkt, særlig på steder med stor slagregnspåkjenning.

Hva er luftlekkasjer


SINTEF Byggforsk skiller mellom to former for luftlekkasjer; gjennomblåsing og anblåsing. Gjennomblåsing er luftstrøm som går direkte gjennom både vindsperre og dampsperre. Ved anblåsing strømmer luft gjennom åpninger i vindsperren og inn i isolasjonen et sted, og ut igjen gjennom åpninger i vindsperren et annet sted. Denne typen luftlekkasje skyldes varierende vindtrykk langs vindsperren, og fører til økt varmetap. Et godt montert og tett vindsperresjikt er helt nødvendig for å oppnå den tilsiktede varmeisolasjonsevnen.
 

Tiltak

Gjennomblåsing stoppes vanligvis av en godt montert dampsperre. Men på steder der det er vanskelig å montere dampsperren helt tett, som for eksempel ved mellombjelkelag, sier SINTEF Byggforsk at vindsperre er det eneste tettesjiktet som kan gi fullgod beskyttelse mot gjennomblåsing i bjelkelaget.

For at det skal oppstå luftlekkasje gjennom en utetthet i konstruksjonen, må det være trykkforskjell mellom ute og inne. Sterk vind fører til de største trykkforskjellene, men også temperaturforskjeller og ventilasjonsvifter kan gi betydelige luftlekkasjer.

I utette hus medfører luftlekkasjer økt varmetap ved unødvendig stor ventilasjon, spesielt i den kalde årstiden.

Aktuelt
Aktuelt
firesafe_UV_2
17.06.2020 13:02
To nye Mataki vindsperrer med unike og nyskapende egenskaper
To nye Mataki vindsperrer med unike og nyskapende egenskaper
Halotex%20samlebilde
25.06.2019 14:28
Mataki Halotex Tettesystem med Systemgaranti i 30 år
Mataki Halotex Tettesystem med Systemgaranti i 30 år
111955_mataki_Halotex_xtreme2
17.06.2019 13:51
Mataki presenterer ny norskutviklet vindsperre: Mataki Halotex Xtreme
Mataki presenterer ny norskutviklet vindsperre: Mataki Halotex Xtreme
mataki-video
06.05.2019 15:29
7 av 10 håndverkere ønsker tips om å tette bygget riktig
7 av 10 håndverkere ønsker tips om å tette bygget riktig