Grunnmur - Mataki Norge

Rims til grunnmur


Grunnmursrims og svillemembran ligger som et beskyttende sjikt mellom betong og trevegg.

Rims til grunnmur


Grunnmursrims og svillemembran ligger som et beskyttende sjikt mellom betong og trevegg.
Mataki Halotex Svillemembran Universal
 • Fukt og lufttetting mellom grunnmur og vegg
 • Universal - dekker alle bredder
 • Radonflipp kan kobles direkte til radonsperren
 • 6 mm butylstriper for sikker tetting mot grunnmur
Produktblad
Mataki Svillemembran 15 cm
 • Fukt- og lufttetting mellom grunnmur og vegg
 • Bredde 15 cm
 • 2 mm bitumensåle
Produktblad
Mataki Svillemembran 20 cm
 • Fukt- og lufttetting mellom grunnmur og vegg
 • Bredde 20 cm
 • Vinge på hver side
 • 2 mm bitumensåle
Produktblad
Mataki PE-rims
 • For fuktbeskyttelse mellom grunnmurskrone og svill
 • Tykkelse 0,4 mm
 • Produsert av sterk og holdbar polyolefin
Dimensjon
Produktblad
Mataki Grunnmursrims
 • For lufttetting og fuktbeskyttelse mellom grunnmurskrone og svill
 • Tykkelse ca. 2 mm
 • Produsert av asfaltimpregnert polyesterstamme
 • Leveres breddene 12, 15 og 25 cm
Produktblad
Copyright © 2017 Nordic Waterproofing