mataki_payoff_2

Mataki Halotex Svillemembran Universal

svillemembran_rull
PB_Svillemembran_eske
PB_svillemembran_detalj_110105
PB_svillemembran_detaljII_110105
Artikkelnummer: 742050  |  
NOBB-nummer: 51141746
Halotex Svillemembran Universal brukes under trekonstruksjoner på murt eller støpt ringmur / grunnmur eller på støpt plate og erstatter tradisjonelle løsninger med laftevatt og grunnmurspapp. Kan kobles direkte på radonsperre i grunn.
Tettesjikt grunn
Utvendig
Se tilbehør
Finn forhandler
Forhandleroversikt
Godkjenning
WWW
Last ned 
Produktblad
156,72 KB
Last ned PDF
Beskrivelse
Halotex Svillemembran Universal er produsert av Haloproof RMS 400 Radonsperre og Halotex W25 Vindsperre. Undersiden av radonsperren er belagt med 3 stk 6 mm høye butylstriper som sørger for luftett overgang mot grunnmurskrone.

Systemløsning:
Halotex Svillemembran Universal kobles enkelt sammen med Halotex W25 Vindsperre ved hjelp av Halotex tape eller lim. På tilsvarende måte kobles den sammen med Haloproof RMS 400 radonsperre ved hjelp av Haloproof klebebånd og lim.
  • Fukt og lufttetting mellom grunnmur og vegg
  • Universal - dekker alle bredder
  • Radonflipp kan kobles direkte til radonsperren
  • 6 mm butylstriper for sikker tetting mot grunnmur
Bruksområde
Halotex Svillemembran Universal brukes under trekonstruksjoner på murt eller støpt ringmur / grunnmur eller på støpt plate og erstatter tradisjonelle løsninger med laftevatt og grunnmurspapp.

Halotex Svillemembran Universal er et vann- og radontett sjikt mot grunnmurskronen. Den sikrer en luftett overgang fra grunnmur til vegg med en lufttett, vannavvisende og dampåpen vindsperre. Samtidig vil den gi en radontett overgang til radonsperren. Kan brukes på alle bredder av trevegger da den vann- og radontette fliken er hele 35 cm bred.
Monteringsbeskrivelse
Halotex Svillemembran Universal legges med butylstripene ned på en nøyaktig avrettet murkrone som er fri for is, snø og vann. Beskyttelsesfolien fjernes. Skjøtes med ytterveggens og eventuelt etasjeskillerens vindsperresjikt med teip eller klemte omlegg. Skjøting av Halotex Svillemembran Universal gjøres ved å skjøte med et omlegg på min. 10 cm. I hjørnene skjøtes butylstripene mot hverandre i 45 grader, mens vindsperren og radonsperren skal ha omlegg.
Referanse byggforsk
523.133
Murte vegger av lettklinkerblokker mot terreng
521.112
Golv på grunnen med ringmur
Teknisk beskrivelse
Totalbredde
50 cm
Bredde vindsperre
15 cm
Bredde radonsperre
35 cm
Lengde
15 m
Tykkelse butyl
6 mm
Vekt rull
6 kg
Vindsperre
140 g/m². Polypropylen fiberduk på hver side av en dampåpen og vannavstøtende film i polypropylen
Radonsperre
386g/m². Polyolefin membran med tykkelse 0,4 mm
Produktegenskaper
Egenskaper
Standard
Verdi
Enhet
Vindsperre:
Brannmotstand (klasse)
EN 13859-1:2010
E
Vanntetthet (klasse)
EN 13859-1:2010
W1
Vanndampmotstand (Sd-verdi)
EN 13859-1:2010
0,065
meter
Strekkstyrke langs/tvers
EN 13859-1:2010
260/180
N/50 mm
Radonsperre:
Radongjennomgang
SP-metode 3873
2,0 x 10-8
m/s
Radonmotstand
SP-metode 3873
5,1 x 107
s/m
Vanndampmotstand
NS-EN ISO 12572:2001
≤ 5 x 1010 > 10
m²sPa/kg m ekv. luftlag
Rivestyrke langs/tvers
NS-EN 12310-2:2000
≥ 60/60
N
Tilbehør
740033 ny merking
Mataki Halotex Master Tape
Relaterte produkter
PB 113422 W25 vindsperre ny
Mataki Halotex W25 Vindsperre