mataki_payoff_2

Takshingel

Taket er husets femte fasade, så kvaliteten på takbelegget er avgjørende, både for å bevare utseende og for å ta vare på bygningen i kommende årtier.

Takshingel er et rimelig produkt, men også et av de mest robuste, og blir derfor ofte benyttet på fjell- og sjøhytter og på værharde strøk langs kysten.
PB 112105.jpg_20148
Mataki Takshingel - med folieavrivning
Artikkelnr. 112105
PB 110010.jpg_20106
Mataki Takshingel - uten folieavrivning
Artikkelnr. 110010
PB 110234-1.jpg_21019
Mataki Takshingel - uten folieavrivning
Artikkelnr. 110234
PB 110494-1.jpg_21018
Mataki Takshingel - uten folieavrivning
Artikkelnr. 110494
PB_Mataki shingel gr_ skygge_111584
Mataki Takshingel - uten folieavrivning
Artikkelnr. 111584
PB_Mataki shingel r_d skygge_111905
Mataki Takshingel - uten folieavrivning
Artikkelnr. 111905

Våre takshingelprodukter


Mataki Takshingel med og uten folieavrivning har høy kvalitet og henholdsvis 20 og 30 års garanti. Produktene er produsert i Norden for nordisk klima med Teknisk Godkjenning fra Sintef Byggforsk.

Takshingel med eller uten folieavrivning – hva bør du velge?


Takshingel uten folieavrivning: Mataki Takshingel for legging på nye og omtekking av gamle tak. Ingen folieavrivning betyr mindre og enklere arbeid, og ikke minst betydelig mindre avfall. Det sterke klebefeltet sikrer tett tak gjennom mange år.

Takshingel med folieavrivning: Markedets beste klebesystem med 100% klebing på alle felt som overlapper. Mataki Takshingel med folieavrivning har plastbelagt bakside for renere og enklere legging.

 

Tips og råd om hvordan legge takshingel


Når du skal montere takshingel, enten på et nytt tak eller som omtekking, er det viktig å ha riktige materialer og verktøy.
 

Det er mye å huske når du skal montere takshingel. For at du skal unngå å bli stående på taket og klø deg i hodet over manglende materialer, vil vi nå gi deg en kort sjekkliste over hva du trenger for å montere takshingel.

Men aller først, her er et par ting som er verdt å vite før du setter i gang med å legge takshingel: 
  • Ved montering av ny takshingel på gammel shingel må minimum takfall være 19°. Husk å blande plater fra tre til fire pakker kontinuerlig under montering slik at du unngår fargeavvik.
  • Klebefolien på takfot- og møneplater skal alltid rives av. På shingelplater med folieavrivning er det den folien som dekker shingeltungene, som skal rives av.
  • Monter aldri shingel under nedbør, ettersom du da risikerer dårlig nedklebing.
  • Shingel skal alltid monteres på såkalte “kalde” tak, det vil si tak som har så god utlufting og isolasjon at varmegjennomgang fra innsiden med snøsmelting og vannoppdemning unngås. 

Fem viktige regler om hvor jeg kan legge takshingel

Mataki Takshingel med eller uten folieavrivning kan benyttes for legging på nye tak og omtekking av gamle tak med takvinkel fra 15 grader.

Generelt anbefales det alltid å legge asfalt underlagsbelegg før du legger takshingelen på taket. Spesielt gjelder dette for værutsatte områder der sterk vind kan presse vannet nedenfra og under takshingelen.

Underlagsbelegget vil også bidra til å hindre inntrenging av nedbør i form av vann, snø og is i konstruksjonen og i isolasjonen. Dette forhindrer fukt- og råteskader. Men hvis forutsetningene er til stede og takfallet er mer enn 19 grader, kan du legge takshingel rett på taktro eller på gammel shingel.
  1. Takshingel kan legges på nye tak eller på gamle papptak med + 15° fall.
  2. Dersom husets takfall er mellom 15 og 18° skal det alltid benyttes asfalt underlagsbelegg under takshingelen.
  3. Takshingel kan legges på gammelt shingeltak med + 19° fall.
  4. I værharde strøk skal det alltid benyttes asfalt underlagsbelegg under takshingelen – uansett takvinkel.
  5. Shingel skal alltid monteres på såkalte “kalde” tak, det vil si tak som har så god utlufting og isolasjon at varmegjennomgang fra innsiden med snøsmelting og vannoppdemning unngås. 
En siste regel som er viktig for å oppnå et optimalt resultat, er at du aldri monterer takshingel når det regner. Les mer om dette under råd og tips for montering.
 

Riktig mengdeberegning


En pakke takshingel inneholder 22 plater som til sammen dekker 3 kvm. ferdig tak. Beregn takets totale flate og legg til 2%.  Du trenger ca 100 pappspiker per pakke med takshingel. 

Takfot- og møneplater inneholder 15 plater og dekker 15 lm takfot eller 7,2 lm møne. Til dette trenger du 1 tube asfaltlim per 2,5 meter gavl og 2-3 tuber per pipe/skorstein.

Bruk vår kalkulator for å beregne korrekt mengde materialer.
 
Artikler
Aktuelt
Flexiba%CC%8And%20mont
30.04.2024
Mataki Haloten Flexibånd
AdobeStock_393089095
18.03.2024
Nybygg og byggfukt i tak
Halotex_nye_ruller_1
27.02.2024
«Nye» Halotex tettesystem
Halotex_nye_ruller_1
04.02.2024
Navneendringer