mataki_payoff_2

Håndverk og bærekraftige løsninger på tak

Den overordnede utfordringen er – og har lenge vært – forbruket vårt og innvirkningen det har på klimaet og på jordens totale ressurser.

Denne artikkelen tar for seg disse temaene:

 • Håndverk og bærekraftige løsninger på tak
  Tradisjonelt håndverk i byggebransjen og bærekraft er nært relatert. Hva er fremtidens utfordringer?
 • Bærekraftige løsninger
  Det gjelder i stor grad å ta vare på det vi allerede har – og benytte løsninger av høy kvalitet.
 • Haloten system
  Tradisjonell tekking av undertaket er videreutviklet og forbedret i et system – med et godt tilbehørsprogram.
 • Pustende hus
  Tette produkter kan benyttes i løsninger som puster.
 • Kvalitet
  Et stadig tøffere klima stiller også større krav til kvaliteten på undertak.
 • Håndverket
  En håndverker kan også være med på å påvirke valg – slik at kunden får de beste løsningene.
 • Garantier
  Benyttes riktig belegg og riktig tilbehør, garanterer Mataki tett undertak i 30 år.

Håndverk og bærekraftige løsninger på tak


Vi kan ikke lenger forbruke i det tempoet vi gjør i dag. I fjor hadde vi mennesker forbrukt alle jordens ressurser for 2022 allerede 28. juli. Hadde alle hatt samme forbruk som oss nordmenn, ville jordens årsressurser for 2022 vært brukt opp allerede 12. april. 

Det er en selvfølge at vi i vesten må gjøre noe – og gå foran som et godt eksempel. Vi kommer til å merke det i byggebransjen også, og det varsles allerede om nye krav fra EU om energieffektivisering. 

Tradisjonelt håndverk i byggebransjen og bærekraft er nært relatert. Det finnes ikke noe så bærekraftig som å ta vare på det vi har, oppgradere det og få det til å vare lenger. Bærekraft innebærer å benytte seg av løsninger som tilfredsstiller dagens krav, uten å ødelegge for neste generasjons muligheter. 

Det er ulike ting som forbindes med miljø og tak. Man har blågrønne tak som er grønne og pene å se på, og samtidig fungerer som vannfordrøyning og hindrer overbelastning av dreneringssystem i byene. Eller det kan være takbelegg med strø, som faktisk er med på å fjerne forurensing fra regnvann. 

Men, det snakkes ikke så mye om de tradisjonelle løsningene og deres rolle – med tanke på fremtidens utfordringer. 

Bærekraftige løsninger


Det beste vi kan gjøre for miljøet er å ta vare på det vi allerede har – og benytte løsninger av høy kvalitet når vi oppgraderer våre hjem. 

Ved å benytte de tradisjonelle tekkemetodene med asfaltbelegg, som er diffusjonstett på undertaket, sikrer vi en bærekraftig løsning på grunn av produktets lange levetid. Dette er en metode som er benyttet i ca. 100 år, og noen av de gamle takene ligger fortsatt – og holder tett. Disse er gode eksempler på bærekraftige løsninger. 

Haloten system


Det er nettopp tradisjonell tekking av undertaket vi har utviklet og forbedret i systemet Haloten. Systemet består av en rekke underlagsbelegg som er tilpasset forskjellige tekkinger, samt et tilbehørsprogram som ivaretar både de mest værutsatte punktene på taket og de litt utfordrende gjennomføringene. 

Det viktigste er å velge løsninger som har lang levetid – som også gjør de bærekraftige. Hvis man tekker et tak som kan sikre en sunn bolig i 2-3 generasjoner, så har man i så måte gjort en god jobb.

Se alle våre Haloten-produkter her.
Haloten%20samlebilde%20ny

Kvalitet


Hvorfor ikke velge alt i ett sjikt, med forenklet undertak? 
I all enkelhet kan man beskrive det slik: Kombinert undertak og vindsperre, også kalt forenklet undertak, anses å ha en levetid på 30 år. Tradisjonell tekking med luftespalte og asfalt underlagsbelegg har en levetid på mer enn 60 år. Med et stadig tøffere klima oppstår flere lekkasjer og hyppigere skader på bygg. Undertaket spiller derfor en viktig rolle når vi skal bygge for fremtiden. 

Mange bruker store summer på flotte tekkinger – av skifer, stålplater, glasert takstein osv. Dette er tekkinger som er ment å vare fra 50 til 100 år. Da er det uklokt å legge et undertak som kanskje ikke klarer værutfordringene som vil være gjeldende om 15 år, eller et undertak som bare har en levetid på 30 år. 

En annen viktig faktor er evnen til uttørking av kondens fra inneluft. Luftespalten har som regel betydelig bedre forutsetninger for å transportere ut fuktig luft enn det et forenklet undertak har. I luftespalten kan man velge en vindsperre som er mye mer åpen enn et forenklet undertak, og dermed sikre best mulige pusteegenskaper. 

Håndverket


De aller fleste håndverkere trives best når de kan jobbe med de beste løsningene. Alle ønsker å levere produkter av god kvalitet til kundene sine.

Derfor er det også viktig at man er med på å påvirke valgene – slik at kunden får de beste løsningene.

Dersom man velger en glasert teglstein, så er det like viktig å velge et underlag som fungerer i hele steinens levetid.
Skjermbilde%202023-04-26%20kl_%2010_11_37

Garantier


Haloten er et system som har tilpassede belegg og løsninger for alle typer tekkinger. Benyttes riktig belegg og riktig tilbehør, garanterer Mataki tett undertak i 30 år. Vi har fjernet de svakeste punktene på et undertak med vårt tilbehørssortiment – og er stolte over å tilby markedets mest komplette undertakssystem for tradisjonell tekking. 

Yrkesstolthet + Kvalitet + Garantier = Bærekraft

Mataki Haloten Systemgaranti gir den sikreste løsningen for ditt tak.
Lyst på mer faglig påfylling?
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Med jevne mellomrom sender vi deg tips og triks, faglig innhold og det nyeste innen byggeteknisk utvikling i vårt fagområde. Sørg for at du får med deg det aller siste ved å følge vårt nyhetsbrev!