Underlagsbelegg - Mataki Norge
byggevare

Underlagsbelegg


Asfaltbaserte underlagsbelegg til skråtak for alle typer taktekkinger. Alle asfaltbaserte underlagsbelegg er diffusjonstette.

Underlagsbelegg


Asfaltbaserte underlagsbelegg til skråtak for alle typer taktekkinger. Alle asfaltbaserte underlagsbelegg er diffusjonstette.
112131 1
Mataki Haloten D-1
  • Underlagsbelegg med polyesterstamme for takstein, takshingel, platetak o.l.
  • 20 års produktgaranti
  • Kan benyttes som undertak rett på sperrer ved f.eks. luftet kaldloft
  • Selvklebende omlegg for enkel montering
Dimensjon
Produktblad
Monteringsanvisning
113125 1
Mataki Haloten Norkraft
  • Underlagsbelegg til alle type tekkinger. Spesielt godt egnet på f.eks. torvtak, tretak og skifertak
  • Dimensjon: 1 x 15 m
  • Kan ligge utildekket inntil 2 år
  • Kraftkleber i omlegget
Produktblad
Monteringsanvisning