Underlagsbelegg - Mataki Norge

Underlagsbelegg


Asfaltbaserte underlagsbelegg til skråtak for alle typer taktekkinger. Alle asfaltbaserte underlagsbelegg er diffusjonstette.

Underlagsbelegg


Asfaltbaserte underlagsbelegg til skråtak for alle typer taktekkinger. Alle asfaltbaserte underlagsbelegg er diffusjonstette.
Mataki Haloten D-1
  • Underlagsbelegg med polyesterstamme for takstein, takshingel, platetak o.l.
  • 30 års garanti i Halotensystemet
  • Kan benyttes som undertak rett på sperrer ved f.eks. luftet kaldloft
  • Selvklebende omlegg for enkel montering
Dimensjon
Produktblad
Monteringsanvisning
Mataki Haloten Plan
  • Perfekt som underlag for båndtekking
  • Dimensjon 1 x 12 meter
  • 30 års garanti i Halotensystemet
  • Kan ligge utildekket i inntil 1 år
Monteringsanvisning
Produktblad
Mataki Haloten Norkraft
  • Underlagsbelegg til alle type tekkinger. Spesielt godt egnet på f.eks. torvtak, tretak og skifertak
  • Dimensjon: 1 x 12 m
  • 30 års garanti i Halotensystemet
  • Kan ligge utildekket inntil 2 år
Monteringsanvisning
Produktblad
Copyright © 2017 Nordic Waterproofing