mataki_payoff_2

Våre produkter

Samfunnets fokus på energisparende løsninger setter strenge krav til alle bygningsdeler og -produkter. Riktige egenskaper i produktene er viktigere enn noen gang.
Taket er husets femte fasade. Her er kvalitet avgjørende, både for å bevare utseende og for å ta vare på bygningen i kommende årtier.
Tetting med riktige produkter og riktig utførelse er avgjørende for bevaring av både konstruksjon og inneklima.
Byggets fundament hviler på grunnen, og det er viktig å sikre stabile grunnforhold, god drenering og radonsikker konstruksjon.
Barske værforhold krever god og teknisk kunnskap om tekkematerialer. Vi kompromisser aldri på kvalitet og leverer holdbare løsninger som passer over hele landet.
Øvrige produkter for innvendig og utvendig bruk.
Se hele vårt produktutvalg og filtrer selv etter ønske.