mataki_payoff_2

Ofte stilte spørsmål

Takshingel
Selvbygger
Underlagsbelegg
Forenklet undertak
Takpanner i stål
Dampsperre
Vindsperre
Vindsperre tape
Takshingel
Skal folien på baksiden fjernes?
Kan jeg montere takshingel når det regner?
Hvordan spikrer jeg takshingel?
Kan jeg montere ny takshingel på gammel?
Hvilken dimensjon på pappstift?
Trenger jeg asfaltlim når jeg monterer takshingel?
Må jeg ha underlagsbelegg under takshingel?
Hva er minste tillatte takvinkel ved montering av takshingel?
Hvor lang garanti gis på takshingel?
Hvordan fjerner jeg mose på taket?
Selvbygger
Finnes det ferdig luftehatt til Selvbygger?
Hvor mye asfaltlim må jeg beregne?
Hvilken dimensjon skal jeg benytte på pappstift?
Hvordan stifte Selvbygger?
Må jeg ha underlagsbelegg under Selvbygger?
Kan jeg montere Selvbygger når det er kaldt?
Klebingen fungerer dårlig. Hva gjør jeg?
Skal Selvbygger monteres horisontalt eller vertikalt?
Hva er minste tillatte takvinkel ved montering av Selvbygger?
Jeg har fått bølgedannelser i belegget. Hva gjør jeg?
Hvordan fjerner jeg mose på taket?
Underlagsbelegg
Hvilket underlagsbelegg benyttes under de forskjellige tekkingene?
Hvor lenge kan underlagsbelegget ligge åpent før tekking?
Hvordan fester jeg underlagsbelegg?
Hvor mye asfaltlim må jeg beregne?
Skal jeg stifte underlagsbelegget skjult eller åpent?
Må jeg ha fotremse for at garantien skal gjelde?
Hvor lang garanti gis på underlagsbelegg?
Høstvær. Hvilket underlagsbelegg velger jeg?
Hvordan tetter jeg rundt pipa?
Forenklet undertak
Hvilken sløyfehøyde skal jeg ha?
Må jeg ha sløyfebånd?
Forskjellige kvaliteter av forenklet undertak. Hvilken skal jeg velge?
Hvordan tetter jeg rundt pipa?
Kan jeg isolere helt oppunder undertaket?
Jeg har fått skade i undertaket. Hva gjør jeg?
Vi skal rehabilitere et gammelt tak. Kan jeg bruke forenklet undertak?
Takpanner i stål
Hva er lavest tillatt takvinkel ved montering av stålpanner?
Hva er garantitiden på stålpanner?
Er stålpanner stormsikkert?
Påvirker vann som renner fra Decra eller Metrotile tak jord og vann?
Hvilken sløyfe og lektedimensjon skal benyttes?
Kan jeg gå på ferdig monterte stålpanner?
Hvordan kapper jeg stålpanner?
Må jeg ha snøfangere?
Må jeg ha feieplattform?
Hvordan fjerner jeg mose på taket?
Dampsperre
Kan jeg bruke dampbrems på hytta?
Hvordan skjøter jeg dampsperre?
Hvordan teiper jeg dampsperre?
Hvordan tetter jeg gjennomføringer?
Hvilken tykkelse skal det være på dampsperren?
Må jeg ha inntrukket dampsperre?
Kan jeg bruke vindsperre som dampsperre på hytta?
Finns det dampsperre som minsker stråling?
Vindsperre
Dobbel vindsperre?
Hvor lenge kan vindsperren stå eksponert for sol, uten tildekking?
Tåler vindsperrene slagregn?
Hvilken vindsperre skal benyttes til spaltekledning til spaltekledning?
Har dere vindsperre med brannmotstand?
Vindsperre tape
Hvilken tape skal benyttes på vindsperre og forenklet undertak?
Hvorfor løsner tapen?
Må underlaget primes før man taper?
Hva er riktig tape på dampsperre?
Erstatter tape klemlekter?
Grunnmursplater
Hva skal jeg bruke til oppbygging av torvtak?
Hvor stort omlegg må jeg ha på torvtaksplaten?
Hvordan festes torvtaksplatene?
Aktuelt
Aktuelt
Mataki-032
05.11.2021 08:49
Bruk mindre tid på tørking av nybygget
Bruk mindre tid på tørking av nybygget
Mataki-116
15.09.2021 08:49
Slipp fuktskader i høst. Velg riktig underlagsbelegg fra Mataki
Slipp fuktskader i høst. Velg riktig underlagsbelegg fra Mataki
AdobeStock_58745790
05.08.2021 08:49
Vi hjelper deg å få orden i all din dokumentasjon
Vi hjelper deg å få orden i all din dokumentasjon
Mataki-098
05.07.2021 08:35
Kunnskap gir færre byggskader
Kunnskap gir færre byggskader