mataki_payoff_2

Hva slags tekkemateriale burde jeg velge?

På tide med en forandring på taket? Her er faktorene du må vurdere når du skal velge tekkemateriale for ditt tak.
08-03-2017
Tak
Håndverkeren
Takshingel
Takpanner
Takbelegg
tekkemateriale%5B1%5D
Valg av tekkemateriale avhenger vanligvis av én ting: pris. Men det å kun vurdere prisen vil være å skyte seg selv i foten. Når du skal velge tekkemateriale er det nemlig flere faktorer å tenke på.

Hovedsakelig bør du tenke på husets karakter og utseende, husets beliggenhet og værforhold i dette området, og ikke minst levetiden for det enkelte takproduktet. Deretter kan du begynne å sammenligne priser.

Mange vil kanskje påstå at vi begynner i feil ende ved å se på prisen til slutt. Grunnen til at det lønner seg å ta hensyn til andre faktorer først er rett og slett at det kan være svært vanskelig å finne sluttprisen når du velger ut materialer. Hvorfor? Fordi det som oftest dukker opp mange mindre elementer man kanskje ikke først tenker over.

Når du setter opp regnestykket er det derfor viktig å ta med følgende elementer i beregningen:
  • Undertaksbelegg
  • Lekter og sløyfer
  • Taksikringsutstyr (stige, snøfanger og feieplattform)
  • Takrenner og taknedløp
  • Festemidler (skruer, spiker, stormklips og lignende)
  • Vindskibord/isbord
  • Håndverkerarbeid
Når du sammenligner sluttprisen og levetiden for de ulike tekningene vil du se at det ikke nødvendigvis skiller mye i pris mellom de ulike produktene. Et dyrt undertaksbelegg behøver derfor ikke ruinere budsjettet dersom et annet element blir betraktelig billigere som følge av den valgte løsningen.

 

Tekkemateriale du kan velge mellom

Det er mange typer tekkematerialer du kan velge mellom. Det er enkelt å gå i fellen hvor man velger materiale ene og alene ut i fra pris. Du bør allikevel også se på faktorer som muligheter for vedlikehold og reperasjon, og ikke minst antatt levetid på produktet.

Vi har valgt å inkludere de fem vanligste typene taktekking:
 

Takstein

Takstein omfavner skifertak, betongtakstein og tegltakstein. Mens takstein av betong blir farget med fargepigment og derfor kommer i ulike farger, lages tegltakstein av ulike typer leire som brennes under høy temperatur slik at det blir variasjon i hver takstein, noe som gir et fargespill på taket.

Både tegltakstein og betongtakstein leveres som enkeltkrum, dobbeltkrum og flat stein. De kan også leveres med forskjellige profiler.

Takstein er et svært solid materiale som sjeldent blir utsatt for skader – dersom det legges riktig. Du bør likevel være oppmerksom på at mye is og snø kan være uheldig for taket, og at det derfor er spesielt viktig at taket er godt varmeisolert og luftet, samt at alt av takutstyr er forankret til takets bærekonstruksjon.
 

Torvtak

Visste du at torvtak kan virke lydisolerende? Torvtak legges i de fleste tilfeller for å gi bygningen et tradisjonelt utseende, men det kan også brukes på boliger som ligger i områder med mye støy.

Torvtak krever naturligvis mer vedlikehold enn andre typer tak fordi du skal vedlikeholde gresset. Eksempelvis kan det være nødvendig med regelmessig vanning etter at gresset er sådd og etterfylling av torv eller jord dersom torven begynner å sige litt den første tiden. Vekstlaget, altså torv eller jord, må være minimum 15 centimeter.

Det vil også være behov for å skjære ned på mose fordi denne holder på fuktigheten, noe som kan forårsake råte. I tillegg må alle trær eller busker som slår rot på taket fjernes fordi røttene kan skade taket.

Er du i tvil om taket kan bære det aktuelle torvdekket? Be om vektopplysninger fra leverandøren og sjekk med bygningskyndige.
 

Tretekking

Treshingel og takbord er ikke et lenger veldig vanlige materialer til taktekking, men tak som er trykkimpregnert vil kunne ha en levetid på minst 30 år. Tretak som ikke er trykkimpregnert vil derimot ha atskillig kortere levetid.

Vær også oppmerksom på at tretekking krever et solid undertak slik at ikke nedbør trenger inn i konstruksjonen. Tak med treshingel krever stort sett lite vedlikehold, men må regelmessig børstes rene for løv og annet skitt. Det kan også være en fordel å overflatebehandle treshingelen for å hindre vekst av mose og sopp, spesielt dersom huset står nærme trær.
 

Asfalt takbelegg

Asfalttakbelegg er antatt å ha en levetid på minst 25 år, og bør tekkes om når det nærmer seg normal levetid. Når belegget begynner å bli gammelt og dårlig kan du ofte se at skiferbestrøingen er borte.

Slike typer taktekkinger er ofte mer utsatt for skader enn hva eksempelvis takstein er, men er i motsetning relativt enkelt å utbedre. Vanlige skader som punkteringer kan enkelt repareres ved å sveise en lapp over det skadde stedet. Større skader, som eksempelvis sprekker i tekkingen, bør repareres av profesjonelle fagfolk.
 

Takfolier

Takfolier av PVC har i likhet med asfalttakbelegg en forventet levetid på omtrent 25 år. Også denne type tekking er mer utsatt for skader som punktering og revner, noe som krever øyeblikkelige tiltak. Faktisk kan uarmert PVC-folie krympe med opptil to prosent, ifølge Sintef Byggforsk.

Dersom folien er dårlig og har krympet, bør hele taket tekkes om. Om folien kun har krympet, men ellers ser bra ut, kan du skjøte inn en ny foliebane langs gesimsene (overgangen mellom tak og vegg) for å kompensere for krympingen som har skjedd.
Lyst på mer faglig påfylling?
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Med jevne mellomrom sender vi deg tips og triks, faglig innhold og det nyeste innen byggeteknisk utvikling i vårt fagområde. Sørg for at du får med deg det aller siste ved å følge vårt nyhetsbrev!