mataki_payoff_2

Hvorfor tilbyr vi to ulike typer radonbrønner? – Mataki

Kravet om installasjon av radonbrønn er udiskutabel. Men hva skal man velge? Radonbrønn eller radontube? Vi hjelper deg med avgjørelsen.
31-03-2016
Grunn
Håndverkeren
Radonsperre
Øvrig grunnprodukter og tilbehør
Radonbronner

NY RADONBRØNN TUBE 


For en kort tid tilbake introduserte Mataki en ny radonbrønn i tillegg til vår eksisterende, velkjente og tradisjonelle radonbrønn. I kjølvannet av denne introduksjonen kom det inn en del spørsmål om hvorfor det er behov for to typer brønner og det er dette spørsmålet vi skal forsøke å avklare i denne artikkelen. En radonbrønn er som oftest et sekundærtiltak, da brønnene i de fleste tilfeller monteres under en radonmembran. Kravet om installasjon av radonbrønn er udiskutabel da paragrafen sier;

TEK 2010 paragraf   § 13-5. Radon

Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal
  1. ikke overstige 200 Bq/m3.                                                      
  2. Følgende skal minst være oppfylt:
  • Bygning beregnet for varig opphold skal ha radon sperre mot grunnen.
  • Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3
Bilde av Matakis to radonbrønner.
 

KRAFTIG MATERIALE


Mataki sine radonbrønner er produsert i 100 % resirkulert materiale som består av slagkraftig og aldringsbestandig Polyetylen. Begge radonbrønnene har en kapasitet til å dekke inntil 200 m2 avhengig av avtrekkssystemet som eventuelt kobles til og permeabiliteten på massene brønnen monteres i. Begge Mataki sine radonbrønner, tilfredsstiller kravet i TEK 10 til tiltak som kan iverksettes hvis radoneksponeringen i bygget er over gjeldende tiltaksgrense. 
 

MATAKI RADONBRØNN STANDARD


Radonbrønnen har 4 stk. 110 mm uttak som enkelt kan åpnes ved behov, noe som gjør brønnen meget fleksibel i bruk. Ved å koble flere brønner sammen, kan man dekke alle former og størrelser på de forskjellige typer bygg og areal som skal ventileres. Videre er også denne type radonbrønn et godt valg der man plasserer brønnen midt i bygget men ønsker oppstikket igjennom bunnplaten eller grunnmur, et helt annet sted enn der selve bønnen er plassert. Genial dersom en ringmur er innvendig delt opp med et stripefundament som igjen gjør at det blir 2 adskilte “celler».
Teknisk tegning av radonbrønn i grunnmur.

Et slikt fundament/drager vil hindre avsuget å suge fritt over hele flaten, noe som gjør at det i disse tilfeller vil bli behov for to brønner som kobles sammen med ett avsug. Dette for at man da skal kunne sikre korrekt avsug under hele bunnplatens fotavtrykk og uansett om arealet er adskilt med et fundament. Dersom radonbrønnen ikke skal tilkobles et avtrekksystem, men kun klargjøres for tilkobling, så kan man benytte en av Mataki sine lufttette endelokk / terser for å sørge for en tett avslutning.
 

MATAKI RADONBRØNN TUBE


Mataki Radonbrønn Tube gir en rask og enkel montering i de tilfeller hvor man klarer seg med en brønn. Da radonbrønn tuben dekker inntil 200 m2 vil den være meget godt egnet til bruk i de aller fleste eneboliger. Radonbrønn tuben er også perfekt til bruk ved rehabiliteringsjobber der man skal installere et radon avsug. Kjerne bor eller pigg opp et hull på minimum 160 mm, installer brønnen i hullet, tett opptil bunnplaten og støp igjen.

tverrsnitt radonbrønn i grunnmur.
Radonbrønn tuben er beregnet for vertikal montering. Med tanke på oppstikk, gjennomførings og avslutnings muligheter, så er Radonbrønn tuben en mer statisk variant enn standard brønnen, noe som medfører at man er mye mer avhengig av riktig plassering.

Der tuben plasseres vil også gjennomføringen for viderekobling komme. Enden er støpt igjen fra fabrikk og er således helt lufttett. Enden kappes enkelt av ved behov med håndsag og er da klar for videreføring med 110 mm rør. Mataki Radonbrønn Tube anbefales benyttet der man klarer seg med en brønn, og ett oppstikk. Hvis man må koble sammen to eller flere brønner, anbefaler vi å benytte Mataki Radonbrønn Standard, som er mer fleksibel i bruk, og som har hele fire tilkoblingsmuligheter.
Lyst på mer faglig påfylling?
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Med jevne mellomrom sender vi deg tips og triks, faglig innhold og det nyeste innen byggeteknisk utvikling i vårt fagområde. Sørg for at du får med deg det aller siste ved å følge vårt nyhetsbrev!