mataki_payoff_2

Ny nedre grense for takfall ved bruk av Mataki Halotex RS10

Ved korrekt montering og riktig utførelse av detaljer vil Mataki Halotex RS10 være et godt valg på tak ned til 10 grader takfall.
28-01-2019
Tak
Håndverkeren
Forenklet undertak
PB%20111569
Diffusjonsåpne undertak har tradisjonelt ikke kunnet bli benyttet på lavere takfall enn 18o i Norge, eller ned til 15o på takopplett og lignende. Det har gitt en begrensning i valg av takkonstruksjon på tak med lavere takfall.

Nå endres dette ved at vi kan anbefale Mataki Halotex RS10 helt ned til 10o takfall. Ved korrekt montering og riktig utførelse av detaljer vil Mataki Halotex RS10 være et godt valg også på tak ned til 10o takfall. 

Du kan lese mer om Mataki Halotex RS10 her

Her finner du ny Teknisk Godkjenning med beskrevet takfall ned til 10o.
 tg 20057
 

Dette må du tenke på med hensyn til diffusjonsåpent undertak:

SINTEF Byggforsk kommer med flere krav som skal sikre god nok lufting på taket ved bruk av diffusjonsåpent undertak (kilde). Her er det du må tenke på:  
  • Et diffusjonsåpent undertak må ha lufttett overgang fra undertaket og vindsperre og til ytterveggens vindsperre. Undertaket må også avsluttes ut mot kant slik at det blir en åpning for lufting til taktekningen og drenering av inntrengt vann. 
  • Dampsperren under isolasjonen skal hindre kondens som følge av damptransport forårsaket av luftlekkasjer opp i taket. Derfor er det viktig at dampsperresjiktet er lufttett i alle detaljer fordi det som oftest er innvendig luftovertrykk oppunder himlingen. 
  • I bygninger med høy luftfuktighet, slik som eksempelvis svømmehaller og trykkerier, bør man være forsiktig med å bruke tak med diffusjonsåpent undertak. I slike lokaler bør isolasjonen og dampsperre ligge over bærekonstruksjonen. 
  • Skorstein, vinkelrenner, takvinduer, arker og takopplett kan hindre lufting dersom de bryter ned de sammenhengende kanaler fra raft til møne. 
  • Det er helt nødvendig å bruke produkter som er spesielt beregnet til kombinerte undertak og vindsperre. For å sikre et luft- og regntett sjikt, også i skjøter, må undertaksproduktene være tilstrekkelig dampåpne (Sd-verdi 0,5 m) og vanntette. 
  • I mønet må forbindelsen mellom det kombinerte undertaket og vindsperre i de to takflatene være lufttett. 
  • Det bør også være åpning under mønebordet slik at tak får en gjennomgående lufting i mønet, noe som gir mer effektiv lufting av takflatene. 
  • Ved tilslutning ved gavlvegg: sørg for å ha ventilasjonsåpninger langs gavlveggen der det er mulig. Dette gir taket krysslufting. 
  • Ved avslutning mot høyere vegg: diffusjonsåpent undertak må avsluttes oppunder veggens vindsperresjikt, og i strøk med mye snø kan takluftingen føres opp bak kledningen. 
Lyst på mer faglig påfylling?
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Med jevne mellomrom sender vi deg tips og triks, faglig innhold og det nyeste innen byggeteknisk utvikling i vårt fagområde. Sørg for at du får med deg det aller siste ved å følge vårt nyhetsbrev!