mataki_payoff_2

Mataki UnoTech NOXOUT

1x7,5 m
PB_50966081
Artikkelnummer: 50966081  |  
NOBB-nummer: 0
Med Mataki UnoTech NOXOUT reduserer du mengden av NOx-partikler i luften
Se tilbehør
Finn din takentreprenør
Finn din takentreprenør
Produktdatablad
153 KB
Last ned pdf
FDV
69 KB
Last ned pdf
Ytelseserklæring
414 KB
Last ned pdf
EPD Miljødokumentasjon
1.96 MB
Last ned pdf
ECO Produkt
67 KB
Last ned pdf
Godkjenning
748 KB
Last ned pdf
Beskrivelse
Mataki UnoTech NOXOUT er et ett lags takbelegg til tettesjikt for flate og skrå tak. Produktet er uv-bestandig og beregnet til å ligge åpent, eksponert mot sol, og ekstrem nordisk værpåkjenning. Det kan legges på alle normalt forekommende underlag.

Hva betyr NOXOUT?
Nitrogendioksider (NOx) er luftforurensing som kommer fra kjøretøy og industri i form av avgasser, som er skadelige for mennesker og miljø. UnoTech NOXOUT er belagt med et strø som fungerer som en katalysator, som reduserer nitrogendioksid-konsentrasjonen i luften. En katalysator er et materiale, som uten å forbrukes endrer forutsetningene for en kjemisk reaksjon, gjennom å åpne alternative reaksjonsveier. Med hjelp av uv-lys og katalysatorstrøet på taket, oksideres nitrogenoksidene til nitrat som isteden blir til næring for vekster.
  • Takbelegg for flate og skrå tak.
  • Ett lags takbelegg av sbs polymermodifisert bitumen (syntetisk gummi) forsterket med fiberstamme.
  • Har en antatt teknisk levetid uten utskifting på > 30 år
  • Noxout er belagt med Titandioksid som bryter ned NOx-partikkler og renser luften
Bruksområde
Mataki UnoTech NOXOUT brukes som ettlags takbelegg på skrå og flate tak. Tekkesystemet er spesielt beregnet til bruk som mekanisk festet ettlags takbelegg, Det kan både anvendes til nybygging og ved rehabilitering. Mataki UnoTech NOXOUT kan også benyttes i 2-lags taktekking, som overlagsbelegg, sveiset til underlagsbelegget.
Monteringsbeskrivelse
Taktekking med UnoTech NOXOUT skal utføres av fagutdannet taktekker. Innfesting er beregnet utført med mekaniske festemidler. Antall fester beregnes etter norsk standard for vindlast, takform, tak-konstruksjon og byggtype. Omlegg og overganger til detaljer sveises sammen, slik at det oppstår et heldekkende tett sjikt. Nødvendig tilbehør for sikre løsninger av detaljer er tilgjengelig, og en del av en komplett løsning, for varig tetthet av flate tak.
Referanse byggforsk
Ingen info
Teknisk beskrivelse
Verdi
Standard
Bredde
1 m +5 / -0 mm
Lengde
7,5 m +40 / -0 mm
Tykkelse
4,6 mm  0,3 mm
Brannsikkerhet
BROOF(t2) * -
TS 1187
Flatevekt
5,5 ± 0,3 kg/m²
EN 1849-1
Kuldemykhet
≤ -20 °C
EN 1109
Strekkstyrke
110 ± 20 % igjenværende
EN 1296/EN 12311-1
Strekkstyrke Langs/Tvers
900/800 ± 100 N/50 mm
EN 12311-1
Bruddforlengelse - Langs/Tvers
30/40 ± 5 %
EN 12311-1
Vanntetthet
W1
EN 13859-1:2010
Rivestyrke - Langs/Tvers
350 ± 50 / 400 ± 100 N
EN 12310-1
Skjærestyrke i skjøt
900 ± 100 N/50mm
EN12317-1
Spaltestyrke i skjøt
275 ± 75 N/50mm
EN 12316-1
Slagmotstand
≥ 1500 mm
EN 12691 (Metode B)
Dimensjonsstabilitet
≤ 0,3 %
EN 1107-1
Strøfeste
≤ 30 %
EN 12039
Farlige stoffer
Inneholder ingen farlige stoffer
Produktegenskaper
Egenskaper
Standard
Verdi
Enhet
PB_50966081
Tilbehør
PB_Taksluk
Mataki Taksluk
SL-5 502170.jpeg_21951
Mataki SL-5 Stammeløs Rims
Relaterte produkter