mataki_payoff_2

Haloproof RMS 400 Radonsperre

4x25 m
PB_Haloproof RMS 400
Artikkelnummer: 745200  |  
NOBB-nummer: 50095757
Haloproof RMS 400 Radonsperre legges inn i gulvkonstruksjonen for å hindre at radongass trenger inn gjennom konstruksjonen.
4x25 m
0,5x25 m
1x25 m
2x25 m
Se tilbehør
Råd og veiledning
Takbelegg - flate tak
Finn forhandler
Forhandleroversikt
Produktdatablad
104 KB
Last ned pdf
Brosjyre
6.93 MB
Last ned pdf
Monteringsanvisning
9.89 MB
Last ned pdf
Monteringsanvisning
511 KB
Last ned pdf
Egenerklæring MAT02
245 KB
Last ned pdf
Godkjenning
WWW
Last ned 
Beskrivelse
Haloproof RMS 400 er en 0,4 mm tykk blå membran produsert i 386 g/m² polyolefin. Haloproof RMS 400 har minimalt med krymp ved store temperatursvigninger og har høy kuldemykhet ved lave temperaturer. Haloproof RMS 400 radonmembran med tilbehør er gjennomtestet for bruk ned i minus -5 °C. Folien er produsert slik at den er så å si uten spenninger, og den vil oppleves som "død" under montering. Haloproof RMS 400 radonmembran med dertilhørende tilbehørsprogram er markedets mest komplette radonsystem. En rekke spesialtilpasset tilbehør setter deg som montør i stand til å montere et radontett sjikt på en rask og enkel måte med et optimalt sluttresultat. Haloproof RMS 400 er 100% resirkulerbar.

Lovtekst og retningslinjer.
I henhold til TEK 17 og paragraf § 13-5. Radon, skal minst følgende være oppfylt:
a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.

Dette vil si at man SKAL montere både radonbrønn og radonmembran i bygg som er beregnet for varig opphold.
  • Radonmembran, Bruksklasse B
  • Leveres i 4 forskjellige bredder
  • To valgfrie tapede skjøtemetoder
  • Markedets mest komplette tilbehørsprogram
  • Tilpasset det norske klimaet
Bruksområde
Haloproof RMS 400 er en radonmembran med Sintef Teknisk Godkjenning for montasje i bruksklasse B. Haloproof RMS 400 legges inn i gulvkonstruksjonen for å hindre at radongass trenger inn gjennom konstruksjonen.
Mengdeberegning
Vi anbefaler å legge radonsperren med minimum 150mm overlapp i alle skjøter. For å beregne større arealer og det tilbehør man trenger for optimal montasje så har vi utarbeidet en egen mengdeberegner som man finner under Dokumentasjon.
Forbruk
Forbruk er avhengig av antall hjørner, oppbretter og andre detaljer som kan øke mengdene. Vi anbefaler å benytte vår Mengdeberegning som en veileder og eventuelt øke eller minske mengdene ut ifra arealets utforming.
Monteringsbeskrivelse
Se egen monteringsveiledning under dokumenter
Referanse byggforsk
520.706
Radon. Bygningstekniske tiltak nye bygg
701.706
Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger
Teknisk beskrivelse
Verdi
Standard
Dimensjon
0,5x25 m, 1x25 m, 2x25 m, 4x25 m
Tykkelse
0,4 mm
Farge
Blå
Materiale
386 g/m² polyolefin
Sd-verdi
≤ 5 · 1010 >10 m²sPa/kg m ekv. luftlag
NS-EN ISO 12572:2001
Temperaturbestandighet
-30 °C til +80 °C
Radonmotstand
2,0 · 10-8 m/s
SP-metode 3873 2) 4)
Kuldemykhet
-30 °C
NS-EN 495-5:2001
Strekkstyrke - Langs
≥ 300 N/50 mm
NS-EN 12311-2:2000 (B)
Strekkstyrke - Tvers
≥ 300 N/50 mm
NS-EN 12311-2:2000 (B)
Forlengelse - Langs
≥ 500 %
NS-EN 12311-2:2000 (B)
Forlengelse - Tvers
≥ 600 %
NS-EN 12311-2:2000 (B)
Rivestyrke - Langs
≥ 60 N
NS-EN 12310-2:2000
Rivestyrke - Tvers
≥ 60 N
NS-EN 12310-2:2000
Skjærestyrke i skjøt
≥ 100 N/50 mm
NS-EN 12317-2:2000
Punktering - slag, hardt underlag - diameter
≤ 25 mm
NS-EN 12691:2001
Punktering - slag, hardt underlag - høyde
≥ 500 mm
NS-EN 12691:2006(A)
Punktering - statisk last
≥ 5 kg
NS-EN 12730:2001(A)
Dimensjonsstabilitet
±1 / ± 0,3 %
EN 1107-2
Lufttetthet
0,8 l/min
NBI metode 167/02 3) 4)
Produktegenskaper
Egenskaper
Standard
Verdi
Enhet
PB_Haloproof RMS 400
Tilbehør
PB_kompeltt ett-trinns 745052
Haloproof komplett
PB 745007.jpg_20246
Haloproof DS Tape Xtra
PB 745023.jpg_20250
Haloproof Top Tape Xtra
PB 745017.jpg_20242
Haloproof Butyl Seal
PB 745004.jpg_20244
Haloproof Butyl Fleece Tape
PB 745020.jpg_20248
Haloproof Multi Xtreme Flex Tape
PB_Mansjett 1
Haloproof Mansjetter
PB_haloproof liquid sealing 745032
Haloproof Liquid Sealing
PB 745034.jpg_20252
Haloproof LS Tape
PB 110804.jpg_20382
RMS Klemlist
PB_Radonbr_nn tube_745039
Haloproof Radon Tube
PB_Radonbr_nn std_745037
Haloproof Radon Sump STD
Relaterte produkter
PB_Haloproof RMS 1000 745210
Haloproof RMS 1000 Radonsperre
RMS 3500 utrullet
Haloproof RMS 3500