mataki_payoff_2

Haloproof RMS 1000 Radonsperre

PB_Haloproof RMS 1000 745210
Artikkelnummer: 745210  |  
NOBB-nummer: 53551865
Haloproof RMS 1000 Radonsperre legges inn i gulvkonstruksjonen i bruksklasse A-2 eller B for å hindre at radongass trenger inn gjennom konstruksjonen. Haloproof RMS 1000 kan skjøtes med eget tape system eller ved tradisjonell varmluftsveising.
Se tilbehør
Råd og veiledning
Takbelegg - flate tak
Finn forhandler
Forhandleroversikt
Produktdatablad
101 KB
Last ned pdf
Monteringsanvisning
11.46 MB
Last ned pdf
Godkjenning
WWW
Last ned 
Beskrivelse
Haloproof RMS 1000 er en 0,95 mm tykk vinrød membran produsert i 986 g/m² polyolefin. Haloproof RMS 1000 har minimalt med krymp ved store temperatursvigninger og har høy kuldemykhet ved lave temperaturer. Haloproof RMS 1000 radonmembran med tilbehør er gjennomtestet for bruk ned i minus -5 °C. Haloproof RMS 1000 kan skjøtes enten ved varmluftsveising eller ved bruk av de to Sintef godkjente tapene Haloproof Butyl DS-XL Tape, og Haloproof Acryl OB-XL Tape som er skjøtesystemet med tape. Haloproof RMS 1000 kan med fordel også kombineres lagt sammen med Haloproof RMS 400 for å kombinere de to bruks og instalasjonsklassene A-2 og B. Membranen er produsert slik at den er så å si uten spenninger, og den vil oppleves som "død" under montering. En rekke spesialtilpasset tilbehør setter montøren i stand til å instalere et radontett sjikt på en rask og enkel måte med et optimalt sluttresultat.

Haloproof RMS 1000 er 100% resirkulerbar.

Lovtekst og retningslinjer.
I henhold til TEK 17 og paragraf § 13-5. Radon, skal minst følgende være oppfylt:
a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.

Husk at man SKAL montere både radonbrønn og radonmembran i bygg som er beregnet for varig opphold.
  • Radonmembran for Bruksklasse A-2 og B
  • Dimensjon 2 x 20 m
  • Eneste klasse A membran godkjent med tapede skjøter
  • To alternative skjøtemetoder, tapet eller varmluftsveising
Bruksområde
Haloproof RMS 1000 radonsperre legges under golvkonstruksjonen for å forhindre at radongass trenger inn i bygningen. Haloproof RMS 1000 innehar Sintef teknisk godkjenning for montasje i bruksklasse A-2 og B med både med tapede eller varmluftsveisede skjøter.
Mengdeberegning
Det anbefales å legge membranen med minimum 15cm overlapp for optimal kontroll under montasjen. Husk å beregne ekstra mengde membran for eventuelle tilstøtende detaljer i konstruksjonen. Legg også til for eventuelle opp eller nedbretter.
Forbruk
Forbruk er avhengig av detaljer og tilstøtende konstruksjoner i grunn som kan øke mengdene. Husk også å beregne og legge til mengdene som forsvinner ved overlappingen og eventuelle opp og ned bretter.
Monteringsbeskrivelse
Haloproof RMS 1000 kan skjøtes med tilhørende taper eller varmluft sveises. Haloproof RMS 1000 inngår i RMS radonsystemet, og alle Haloproof radontilbehørs produkter er fult ut kompatible.

Se egen monteringsveiledning under Dokumenter.
Referanse byggforsk
520.706
Radon. Bygningstekniske tiltak i nye bygg
701.706
Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger
Teknisk beskrivelse
Verdi
Standard
Bredde
2 m
Lengde
20 m
Tykkelse
0,95 mm
Farge
Vinrød
Materiale
986 m² polyolefin
Sd-verdi
≤ 91,8 ∙ 1010 ≥ 184 m²sPa/kg m ekv. luftlag
NS-EN ISO 12572:2001
Flatevekt
950 g/m² ± 10 %
Radonmotstand
2,0 ∙ 10-8 m/s
SP-metode 3873 2) 4)
Kuldemykhet
- 30 °C
NS-EN 495-5:2001
Strekkstyrke - Langs
≥ 800 N/50 mm
NS-EN 12311-2:2000(B)
Strekkstyrke - Tvers
≥ 800 N/50 mm
NS-EN 12311-2:2000(B)
Rivestyrke - Langs
≥ 130 N
NS-EN 12310-2:2000
Rivestyrke - Tvers
≥ 140 N
NS-EN 12310-2:2000
Skjærestyrke i skjøt
≥ 350 N/50 mm
NS-EN 12317-2:2000
Dimensjonsstabilitet
≤ 1 %
NS-EN 1107-2:2001
Lufttetthet
0,8 l/min
NBI metode 167/02 3) 4)
Produktegenskaper
Egenskaper
Standard
Verdi
Enhet
PB_Haloproof RMS 1000 745210
MB_Mataki RMS 1000 II
MB_Mataki RMS 1000
PB 745210-3_21134
Tilbehør
PB_ Haloproof butyl ds xl tape_745054
Haloproof Butyl DS-XL Tape
PB 745057_21088
Haloproof Acryl OB-XL Tape
PB 745020.jpg_20248
Haloproof Multi Xtreme Flex Tape
PB 745004.jpg_20244
Haloproof Butyl Fleece Tape
PB 745017.jpg_20242
Haloproof Butyl Seal
PB_haloproof liquid sealing 745032
Haloproof Liquid Sealing
PB 745034.jpg_20252
Haloproof LS Tape
PB_Mansjett 1
Haloproof Mansjetter
PB 110804.jpg_20382
RMS Klemlist
PB_Radonbr_nn tube_745039
Haloproof Radon Tube
PB_Radonbr_nn std_745037
Haloproof Radon Sump STD
Relaterte produkter
RMS 3500 utrullet
Haloproof RMS 3500
PB_Haloproof RMS 400
Haloproof RMS 400 Radonsperre