mataki_payoff_2

Haloproof RMS 1000 Radonsperre

RMS 1000 utrullet membran.PNG
Artikkelnummer: 745210  |  
NOBB-nummer: 53551865
Haloproof RMS 1000 Radonsperre legges inn i gulvkonstruksjonen i bruksklasse A-2 eller B for å hindre at radongass trenger inn gjennom konstruksjonen. Haloproof RMS 1000 kan skjøtes med eget tape system eller ved tradisjonell varmluftsveising.
Tettesjikt grunn, radonsperrre
Monterings temperatur med tape er -5 grader og varmluftsveisng så lavt som ønskelig
[PropertyName]
Se tilbehør
Råd og veiledning
Takbelegg - flate tak
Finn forhandler
Forhandleroversikt
Monteringsanvisning
15,57 MB
Last ned PDF
Produktblad
279,53 KB
Last ned PDF
Teknisk produktblad
182,42 KB
Last ned PDF
Godkjenning
WWW
Last ned 
Beskrivelse
Haloproof RMS 1000 er en 0,95 mm tykk vinrød membran produsert i 986 g/m² polyolefin. Haloproof RMS 1000 har minimalt med krymp ved store temperatursvigninger og har høy kuldemykhet ved lave temperaturer. Haloproof RMS 1000 radonmembran med tilbehør er gjennomtestet for bruk ned i minus -5 °C. Haloproof RMS 1000 kan skjøtes enten ved varmluftsveising eller ved bruk av de to Sintef godkjente tapene Haloproof Butyl DS-XL Tape, og Haloproof Acryl OB-XL Tape som er skjøtesystemet med tape. Haloproof RMS 1000 kan med fordel også kombineres lagt sammen med Haloproof RMS 400 for å kombinere de to bruks og instalasjonsklassene A-2 og B. Membranen er produsert slik at den er så å si uten spenninger, og den vil oppleves som "død" under montering. En rekke spesialtilpasset tilbehør setter montøren i stand til å instalere et radontett sjikt på en rask og enkel måte med et optimalt sluttresultat.

Haloproof RMS 1000 er 100% resirkulerbar.

Lovtekst og retningslinjer.
I henhold til TEK 17 og paragraf § 13-5. Radon, skal minst følgende være oppfylt:
a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.

Husk at man SKAL montere både radonbrønn og radonmembran i bygg som er beregnet for varig opphold.
  • Radonmembran for Bruksklasse A-2 og B
  • Dimensjon 2 x 20 m
  • Eneste klasse A membran godkjent med tapede skjøter
  • To alternative skjøtemetoder, tapet eller varmluftsveising
Bruksområde
Haloproof RMS 1000 radonsperre legges under golvkonstruksjonen for å forhindre at radongass trenger inn i bygningen. Haloproof RMS 1000 innehar Sintef teknisk godkjenning for montasje i bruksklasse A-2 og B med både med tapede eller varmluftsveisede skjøter.
Mengdeberegning
Det anbefales å legge membranen med minimum 15cm overlapp for optimal kontroll under montasjen. Husk å beregne ekstra mengde membran for eventuelle tilstøtende detaljer i konstruksjonen. Legg også til for eventuelle opp eller nedbretter.
Forbruk
Forbruk er avhengig av detaljer og tilstøtende konstruksjoner i grunn som kan øke mengdene. Husk også å beregne og legge til mengdene som forsvinner ved overlappingen og eventuelle opp og ned bretter.
Monteringsbeskrivelse
Haloproof RMS 1000 kan skjøtes med tilhørende taper eller varmluft sveises. Haloproof RMS 1000 inngår i RMS radonsystemet, og alle Haloproof radontilbehørs produkter er fult ut kompatible.

Se egen monteringsveiledning under Dokumenter.
Referanse byggforsk
Ingen info
Teknisk beskrivelse
Bredde
2 m
Lengde
20 m
Tykkelse
0,95 mm
Flatevekt
950 g/m² ± 10 %
Farge
Vinrød
Materiale
986 m² polyolefin
Produktegenskaper
Egenskaper
Standard
Verdi
Enhet
Radongjennomgang
SP-metode 3873 2) 4)
2,0 ∙ 10-8
m/s
Radonmotstand
SP-metode 3873 2) 4)
5,1 ∙ 107
s/m
Lufttetthet - konstuksjon
NBI metode 167/02 3) 4)
0,8
l/min
Kuldemykhet
NS-EN 495-5:2001
- 30
°C
Dimensjonsstabilitet lengderetning
NS-EN 1107-2:2001
≤ 1
%
Dimensjonsstabilitet på tvers
NS-EN 1107-2:2001
≤ 1
%
Rivstyrke lengderetning
NS-EN 12310-2:2000
≥ 130
N
Rivstyrke på tvers
NS-EN 12310-2:2000
≥ 140
N
Strekkstyrke i lengderetning
NS-EN 12311-2:2000(B)
≥ 800
N/50 mm
Strekkstyrke på tvers
NS-EN 12311-2:2000(B)
≥ 800
N/50 mm
Skjærstyrke i sveiset skjøt
NS-EN 12317-2:2000
≥ 350
N/50 mm
Skjærstyrke i tapet skjøt
NS-EN 12317-2:2000
≥ 200
N/50 mm
Vanndampmotstand 2)
NS-EN ISO 12572:2001
≤ 91,8 ∙ 1010 ≥ 184
m²sPa/kg m ekv. luftlag
Motstand mot slag. Mykt underlag - sylinder
EN 12691:2001
≥ 15
mm høyde
Motstand mot slag. Hardt underlag - 12,7mm kule
EN 12691:2006 (A)
≤ 700
mm diameter
Motstand mot statisk belastning. Mykt underlag
12730:2001(A)
≥ 15
kg
Motstand mot statisk belastning. Hardt underlag
12730:2001(B)
≥ 15
kg
RMS 1000 utrullet membran.PNG
Håndsveis vinrød membran
Maskimsveis vinrød membran
RMS 1000.Tapet skjøt på grus. 01
Tilbehør
Haloproof Butyl DS-XL Tape. PNG
Haloproof Butyl DS-XL Tape
Haloproof Acryl OB-XL Tape. PNG
Haloproof Acryl OB-XL Tape
Haloproof_Multi_Xtreme_Flex_Tape
Haloproof Multi Xtreme Flex Tape
Haloproof_Butyl_Fleece_Tape
Haloproof Butyl Fleece Tape
Haloproof_Butyl_Seal
Haloproof Butyl Seal
NORTETT-213
Haloproof Liquid Sealing
Haloproof_LS_Tape
Haloproof LS Tape
Haloproof EPDM-Mansjett
Haloproof Mansjetter
PB_RMS_Klemlist
RMS Klemlist
Haloproof Radon Sump
Haloproof Radon Sump STD
Haloproof Radonbrønn tube
Haloproof Radon Tube
Relaterte produkter