mataki_payoff_2

Mataki Trema TM.3

1,0x10 m
PB 50435021_0.jpg_21550
Artikkelnummer: 50435021  |  
NOBB-nummer: 46318822
Trema TM.3 er beregnet til ett lags løstliggende innebygget membran for flate dekker og tak. Den kan også benyttes i to lags løsninger og som helsveiset kontaktmembran.
Se tilbehør
Finn din takentreprenør
Finn din takentreprenør
Produktdatablad
138 KB
Last ned pdf
Brosjyre
722 KB
Last ned pdf
Ytelseserklæring
641 KB
Last ned pdf
Beskrivelse
Trema TM.3 består av sbs polymermodifisert bitumen (syntetisk gummi) forsterket med en høykvalitet fiberstamme. De elastiske egenskapene i kombinasjon med stor styrke gir uovertrufne egenskaper. Ferdig lagt dannes et sammenhengende tett sjikt, som er like sterkt og elastisk i hele takflaten. Ett sjikt som tåler stående vann under høyt trykk. Omlegg og overganger sveises sammen. Egenskapene kjennetegnes med særdeles god kuldemykhet, god varmestabilitet, og med at de generelt er spesielt tilpasset nordiske byggeskikker og krav. Trema TM.3 har overflate av finkornet spesialsand, som er valset ned i overflaten. Undersiden har plastfilm. Den er ikke uv-bestandig over lang tid (3-4 år). I jordoverdekte konstruksjoner må Trema TM.3 beskyttes mot gjennomgroing av røtter.
  • Løstliggende membran
  • Kan også benyttes i to lags løsninger og som helsveiset kontaktmembran
  • Tykkelse 4,2mm
  • Montering utføres av fagutdannet taktekker
Bruksområde
Trema TM.3 er beregnet til ett lags løstliggende innebygget membran for flate tak. Den kan også benyttes i to lags løsninger og som helsveiset kontaktmembran. Alle vanlige konstruksjonsoppbygginger og overbygninger kan benyttes.
Monteringsbeskrivelse
Legging/montering av Trema TM.3 skal utføres av fagutdannet taktekker. Nødvendig tilbehør for sikre løsninger av detaljer er tilgjengelig, og en del av del av en komplett løsning, for varig tetthet av flate tak. Levetiden for innebygde asfaltbaserte membraner av denne kvalitet er lenger enn de "mer enn 30 år", som er angitt for tilsvarende synlige taktekninger.

Betongunderlag skal ha jevnhet tilsvarende brettskurt betong, og skal være ren
og tørr. Nystøpt betong skal ha en tørketid på min. 21 dager, hvis ikke
fuktmåling/vedheftstest viser at montering kan utføres. Arbeid bør gjøres
ved temperaturer over +5°C og under gunstige værforhold.
Referanse byggforsk
Ingen info
Teknisk beskrivelse
Verdi
Standard
Dimensjon
10 x 1,0 m
Tykkelse
4,2 ± 0,2 mm
EN 1849-1
Vekt rull
ca 47 kg
Vekt m2
ca 4700 g
Materiale
SBS-modifisert bitumen
Kuldemykhet
≤ -20 °C
EN 1109
Strekkstyrke Langs/Tvers
700 ± 100 / 600 ± 100 N/50 mm
EN 12311-1
Bruddforlengelse - Langs/Tvers
30 ± 5 / 40 ± 5 %
EN 12311-1
Vanntetthet
Tett
EN 1928 (Metod A/B)
Spikerrivstyrke - Langs/Tvers
250 ± 50 / 275 ± 50 N
EN 12310-1
Skjærestyrke i skjøt
600 ± 100 N/50 mm
EN 12317-1
Slagmotstand
≥ 1000 mm
EN 12691 (Metod B)
Dimensjonsstabilitet
≤ 0,4 %
EN 1107-1
Farlige stoffer
Inneholder ingen farlige stoffer
Produktegenskaper
Egenskaper
Standard
Verdi
Enhet
PB 50435021_0.jpg_21550
PB 50435021_20734
PB 50435021-1_20735
Tilbehør
SL-5 502170.jpeg_21951
Mataki SL-5 Stammeløs Rims
Relaterte produkter