mataki_payoff_2

Mataki Trema TM.5

1,0x8 m
PB 50435101_0.jpg_21551
Artikkelnummer: 50435101  |  
NOBB-nummer: 46318837
Trema TM.5 er en særdeles tykk ett lags membran for flate dekker og tak. Den store tykkelsen gjør den velegnet til helsveiset kontaktmembran.
Se tilbehør
Finn din takentreprenør
Finn din takentreprenør
Produktdatablad
138 KB
Last ned pdf
Brosjyre
734 KB
Last ned pdf
EPD Miljødokumentasjon
748 KB
Last ned pdf
Ytelseserklæring
655 KB
Last ned pdf
ECO Produkt
67 KB
Last ned pdf
Godkjenning
WWW
Last ned 
Beskrivelse
Trema TM.5 består av sbs polymermodifisert bitumen (syntetisk gummi) forsterket med en høykvalitet fiberstamme. De elastiske egenskapene i kombinasjon med stor styrke gir uovertrufne egenskaper. Ferdig lagt dannes et sammenhengende tett sjikt, som er like sterkt og elastisk i hele takflaten. Ett sjikt som tåler stående vann under høyt trykk. Omlegg og overganger sveises sammen. Egenskapene kjennetegnes med særdeles god kuldemykhet, god varmestabilitet, og med at de generelt er spesielt tilpasset nordiske byggeskikker og krav. Trema TM.5 har overflate av finkornet spesialsand, som er valset ned i overflaten. Undersiden har plastfilm. Den er ikke uv-bestandig over lang tid (3-4 år).
I jordoverdekte konstruksjoner må Trema TM.5 beskyttes mot gjennomgroing av røtter.
  • Helsveises til primet betong
  • Tykkelse 5,2mm. Løstliggende membran
  • Sintef Teknisk Godkjenning
  • Montering utføres av fagutdannet taktekker
Bruksområde
Mataki Trema TM.5 benyttes som innebygd vanntett membran. Aktuelle bruksområder er parkeringsdekker, kulverter, betongbruer, terrasser, singelbelagte, jordoverdekte tak og andre tak med vegetasjon. Mataki Trema TM.5 benyttes der det av konstruksjonsmessige hensyn stilles stor krav til styrke mot mekanisk påkjenning, for eksempel der det skal legges veiasfalt direkte på membranen.
Monteringsbeskrivelse
Trema TM.5 skal monteres av taktekker med fagkunnskap i tekking av flate tak.
Membranen er i hovedsak beregnet helsveiset til underlaget, men den kan også legges løst. Omlegg og overganger til detaljer sveises sammen, slik at det oppstår et heldekkende tett sjikt. Valg av monteringsmåte er avhengig av konstruksjonens funksjon.

Betongunderlag skal ha jevnhet tilsvarende brettskurt betong, og skal være ren
og tørr. Nystøpt betong skal ha en tørketid på min. 21 dager, hvis ikke
fuktmåling/vedheftstest viser at montering kan utføres. Arbeid bør gjøres
ved temperaturer over +5°C og under gunstige værforhold.

Nødvendig tilbehør for sikre løsninger av detaljer er tilgjengelig, og en del av en komplett løsning, for varig tetthet av flate tak. I konstruksjoner med krav til vedheft skal betongen forbehandles med Mataki Primer.
Referanse byggforsk
Ingen info
Teknisk beskrivelse
Verdi
Standard
Dimensjon
8 x 1,0 m
Tykkelse
5,5 ± 0,5 mm
EN 1849-1
Vekt rull
ca 52 kg
Vekt m2
ca 6500 g
Materiale
SBS-modifisert bitumen
Kuldemykhet
≤ -20 °C
EN 1109
Strekkstyrke Langs/Tvers
950 ± 100 / 700 ± 100 N/50 mm
EN 12311-1
Bruddforlengelse - Langs/Tvers
40 ±5 / 45 ± 5 %
EN 12311-1
Vanntetthet
60 kPa Tett
EN 1928 metode B
Spikerrivstyrke - Langs/Tvers
300 ± 50 / 350 ± 50 N
EN 12310-1
Skjærestyrke i skjøt
700 ±100 N/50mm
EN12316-1
Spaltestyrke i skjøt
200 ±50 N/50mm
EN12316-1
Slagmotstand
≥ 1500 mm
EN 12691 metode B
Dimensjonsstabilitet
≤ -0,4 %
EN 1107-1
Farlige stoffer
Inneholder ingen farlige stoffer
Produktegenskaper
Egenskaper
Standard
Verdi
Enhet
PB 50435101_0.jpg_21551
PB 50435101_20732
PB 50435101-1_20733
Tilbehør
SL-5 502170.jpeg_21951
Mataki SL-5 Stammeløs Rims
Relaterte produkter